Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

Ponad 4 tysiące Pracowników Enea Operatora wybiera swojego przedstawiciela do zarządu. O jedno miejsce w zarządzie ubiega się czterech kandydatów.

Wyniki pierwszej tury wyborów  z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.:

Na ogólną liczbę uprawnionych 544 osób w wyborach wzięło udział 305 Pracowników tj. 56,07 %. Liczba głosów ważnych -281, liczba głosów nieważnych-24. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Michał Cebula- 86 tj. 30,60 % ważnych głosów.

2. Kamila Skoczylas-49 tj. 17,44% ważnych głosów.

3. Sebastian Sobczak-39 tj. 13,88% ważnych głosów.

4. Krzysztof Statucki-107 tj. 38,08% ważnych głosów.

Wyniki pierwszej tury wyborów dla całego Operatora:

Na ogólną liczbę uprawnionych 4429 osób w wyborach wzięło udział 3065 Pracowników tj. 69,20 %. Liczba głosów ważnych -2962, liczba głosów nieważnych-103. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Michał Cebula- 1143 tj. 38,58 % ważnych głosów.

2. Kamila Skoczylas-206 tj. 6,95 % ważnych głosów.

3. Sebastian Sobczak-307 tj. 10,36% ważnych głosów.

4. Krzysztof Statucki-1306 tj.44,07% ważnych głosów.

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 % ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r.  przeszło dwóch kandydatów w największą liczbą głosów tj.Michał Cebula i Krzysztof Statucki.


Wcześniejsze wyniki wybrów Członka Zarządu EO


Wiadomość tą wyświetlono 2324 razy.