Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu odbyły się rokowania w zaistniałym  sporze zbiorowym w Enea Centrum (EC). Zarząd EC reprezentowany był  przez prezesa Sławomira Jankiewicza i v-ce  prezesa Dariusza Szymczaka.

Strona pracodawcy poinformowała, że nie była w stanie zrealizować żądania płacowego i zgodnie z prawem pracy o zaistniałym sporze zbiorowym 7 maja 2019 r. poinformowała Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu. Rokowania rozpoczął prezes S. Jankiewicz i poprosił o merytoryczne i finansowe uzasadnienie kwoty zawartej w żądaniu (750 zł).

Rynek pracownika, wyniki GK Enea, inflacja, fluktuacja kadr, oczekiwania załogi, to między innymi argumenty, którymi próbowaliśmy przekonać stronę pracodawcy do dużych podwyżek. Poprosiliśmy też o rozliczenie roku 2018. W odpowiedzi dostaliśmy wykład o sytuacji Spółki wynikającej z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (spadające marże, Umowa Społeczna, program zgodności-wytyczne prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Strona pracodawcy przedstawiła rozliczenie płacowe roku 2018 w porównaniu do 2017. Dane dotyczące roku 2017 znacząco różnią się od tych które dostaliśmy podczas negocjacji płacowych w 2018. Próby wyjaśnienia tej sytuacji naszym zdaniem nie są wiarygodne. Na następne spotkanie mamy otrzymać dane o zatrudnieniu w tym również na „umowach śmieciowych”

Po tym wstępie strona pracodawcy przedstawiła propozycję podwyższenia średniej płacy zasadniczej o 50 zł. od czerwca, plus ewentualny dodatek za świadczenia dotychczas wypłacane w naturze (herbata, ręcznik, mydło). W sprawie ekwiwalentu pieniężnego dostaniemy oficjalną propozycję na piśmie.

Strona społeczna złożyła propozycję podwyższenia średniej płacy zasadniczej  od stycznia 2019 r. o 690 zł.

Po dłuższej przerwie pracodawca złożył propozycję podwyższenia średniej płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. o 85 zł. i spłatę braku podwyżek od początku roku -200 zł. W odpowiedzi zaproponowaliśmy podwyższenie średniej płacy o 690 zł. od czerwca 2019 r. i jednorazową spłatę braku podwyżek od stycznia w wysokości -1000 zł.

Więcej postąpień nie było. Spisano protokół z rokowań i ustaloną kolejną ich turę na 4 czerwca 2019 r. Uzgodniono, że jeżeli rokowania w dniu 4 czerwca nie doprowadzą do spisania porozumienia płacowego, to strony sporządzą protokół rozbieżności i wystąpią o mediatora.

Inne tematy poruszone podczas spotkania:

-Interpretacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotycząca 1% funduszu nagród. W tym temacie zostanie zorganizowane specjalne spotkanie.

-Tabela płac zasadniczych-kolejne posiedzenie zespołu. Zespół spotka się dopiero po podpisaniu porozumienia płacowego.

Wcześniejsze negocjacje...

Rokowania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 3287 razy.