Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

W  Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na pierwszym spotkaniu pod przewodnictwem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubuskiego (WRDS). Niestety w obradach nie uczestniczył gospodarz czyli Wojewoda Lubuski ani Marszałek Województwa. Dodatkowo na zebraniu stwierdzono brak reprezentatywności po stronie pracodawców, co skutkowało tym, że Rada nie mogła przyjąć stanowisk w sprawie: -zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji oraz  regulacji dotyczących rynku pracy w kontekście zatrudniania obcokrajowców. Stanowiska te miały być przyjęte 27 lutego 2019 roku, niestety brak reprezentatywności po stronie pracodawców to uniemożliwił. Sytuacja ponownie się powtórzyła. Postępowanie strony pracodawców jest bardzo dziwne, najpierw potwierdzają uczestnictwo w obradach WRDS, a później na nie się nie stawiają.

Po koniecznej korekcie programu zebrania, jedynym tematem jaki był omawiany na WRDS był:

-Organizacja systemu oświaty, w tym kumulacja roczników, komfort nauczania w zaistniałej sytuacji, problemy organizacyjne samorządów w przedmiotowym zakresie oraz zmniejszenie ilości klas w szkołach licealnych na terenie Zielonej Góry.  W tym temacie zabierali głos miedzy innymi: Lubuski Kurator Oświaty- Ewa Rawa, -Prezydent Zielonej Góry-Janusz Kubicki, -Starosta Powiatu Zielonogórskiego -Krzysztof Romankiewicz. Niestety liczby i wnioski przedstawiane  przez poszczególnych prelegentów znacząco się różniły. Problemy z jakimi muszą się wszyscy zmierzyć dotyczy kumulacji liczby absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Władze Gorzowa podjęły działania, które zapewniają dalszą edukację absolwentom. Po dyskusji wydaje się ,że problemu nie powinno być również w Zielonej Górze.

Poruszono również problem dojazdów do szkół. Wcześniej wiele samorządów zlikwidowało połącznia kolejowe i autobusowe. Temat do dalszego procedowania w różnych gremiach.

Wcześniejsze zebrania WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 834 razy.