Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj
23.05.2019 Kontrola PIP w Enea S.A.
Dodano: 23 Maj 2019r. 19:31

W Poznaniu odbyło się spotkanie  przedstawicieli związków zawodowych  Enea S.A. z Inspektorem Okręgowej Inspekcji Pracy z Poznania -Jakubem Łozińskim. Pan Inspektor podsumował wyniki prowadzonej od 14 maja 2019 r. kontroli w Enea S.A. Podstawowy zakres kontroli dotyczył działalności  związanej z Funduszem Świadczeń Socjalnych.  Na wniosek strony społecznej J. Łoziński sprawdził też wykonanie wystąpień nałożonych na pracodawcę podczas ostatniej kontroli PIP 20 kwietnia 2018 r. Swoje uwagi Pan Inspektor zawarł w protokole pokontrolnym, który w dniu dzisiejszym dostarczył  pracodawcy w Enea S.A. Podstawowe informacje zawarte w protokole przekazał też stronie społecznej:

1. Działalność Socjalna w Enea S.A. Po prześledzeniu Regulaminu Świadczeń Socjalnych zawartego  Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) J .Łoziński złożył wniosek o  usunięcie art. 44 z Regulaminu ZFŚS jako niezgodnego z prawem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia nie może pozbawiać świadczeń socjalnych.

2.Umowy o pracę niezgodne z zapisami ZUZP, premie i nagrody dla „wybrańców”. Inspektor sprawdził wykonanie wystąpień  po kontroli z 20.04.2018 r.  Umowy o pracę, premie i nagrody niewynikające z zapisów ZUZP nadal występują. Pracodawca obiecał w porozumieniu ze związkami  zawodowymi załatwić ten temat. Spotkanie w tym temacie ma się odbyć 24.05.2019 r.

Inspektor J. Łoziński przedstawił możliwości prawne PIP w celu wyegzekwowania wcześniejszych nadal aktualnych wystąpień, i poprosił o informację o wynikach rozmów z pracodawcą, a dotyczących przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Wcześniejsze kontrole PIP 


Wiadomość tą wyświetlono 1923 razy.