Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód doszło do otwartego spotkania z Pracownikami  Enea Operatora i Enea Centrum.  Główne tematy spotkania:

 1. Umowa Społeczna. Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów -Krzysztof Gonerski przedstawił  najważniejsze zapisy Nowej Umowy Społecznej. (Porozumienia wraz z załącznikami ).

2. Negocjacje płacowe W GK Enea. Zrelacjonowano rozmowy i rokowania płacowe dotyczące uzgodnienia polityki płacowej w Spółkach GK Enea. Propozycje zarządów Spółek GK Enea dalekie są od oczekiwań Pracowników. W wielu Spółkach trwają rokowania w ramach sporów płacowych. Zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych na końcu każdego sporu zbiorowego jest akcja strajkowa. Rozmawiano również o takim scenariuszu. W tematyce płacowej poruszono również temat dysproporcji płacowych.  Podczas tego i wcześniejszych spotkań z Pracownikami dało się odczuć dużą determinacje w walce o godziwe podwyżki.

3. Polityka zgodności. Przedstawiono wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczące zapewniania większej niezależności Operatorom Systemów Dystrybucyjnych oraz zagrożenia jakie płyną z tego faktu.

4. Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea. Omówiono zasady jakie obowiązują przy korzystaniu z działalności socjalnej w 2019 r. Dyskutowano o ewentualnych modyfikacjach w 2019 r. Zgłoszono miedzy innymi temat zmiany systemu  liczenia średniego dochodu do tz. „gruszy”

W drugiej części spotkania z Załogą  aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście Przew. Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM)-Krzysztof Nawrocki oraz kandydat KM do zarządu Enea Operatora Michał Cebula.  Pretendent do zarządu Operatora przedstawił swoją osobę, odpowiadał na pytania oraz poprosił o oddanie na niego głosu w drugiej turze wyborów do zarządu Enea Operatora, jaka odbędzie się 12 czerwca 2019 r.

Inne spotkania.


Wiadomość tą wyświetlono 1087 razy.