Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Czerwiec 2020r.
Drukuj

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowew trybie sporu zbiorowego w spółce Enea Centrum.  

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Zarządu: -Prezes Enea Centrum Sławomir Jankiewicz, -Z-ca prezesa ds. Obsługi Klienta Dariusz Szymczak, -Pani Dyr. Anna Kowalik

oraz ze Strony Społecznej:-OM NSZZ Solidarność, -MZZ Pracowników GK Enea, -ZZIT MOZ przy Enea S.A., -MZZE ZOZ w Enea Centrum sp. z o.o., -MZZ Synergia Pracowników GK Enea, -MZZ Pracowników Dozoru przy Elektrowni Połaniec

Spotkanie otworzył prezes Jankiewicz stwierdził, że nie stać go na podwyżki dla Pracowników i oświadczył, że 700 zł podwyżki  płacy zasadniczej doprowadziłoby Spółkę do upadłości. Poproszono Stronę Społeczną o realną kwotę podwyżki. Przedstawiciele załogi przypomnieli, iż to oni jako ostatni podali swoją propozycję i słowo należy teraz do Zarządu.

Tu wysłuchaliśmy długiej tyrady na temat marnej sytuacji spółki. Ciekawszym wątkiem był ten o zaniżonych pensjach kadry zarządzającej przy zawyżonych kadry zarządzanej. Strona społeczna mogłaby nawet przyjąć taki opis sytuacji płacowej w spółce, jednak po analizie prezentacji dotyczącej statystyki rotacji pracowników okazało się to niemożliwe. Trudno przyjąć forsowany przez Prezesa opis sytuacji, gdy na ekranie widać pojedyncze przypadki odejść kadry kierowniczej kontrastujące z widoczną rotacją dziesiątek specjalistów. Nie są to wprawdzie liczby zatrważające (procentowo wyrażona rotacja jest jednocyfrowa), ale jej struktura raczej przeczy niż potwierdza twierdzeniom o trudnym finansowo losie dyrektorów i kierowników wobec rozpasania płacowego mającego dotyczyć zwykłych pracowników... Dodatkowo ciężko słuchać o trudnej sytuacji finansowej spółki w okresie, gdy ta wysyła prawie wszystkich swoich pracowników na szkolenia miękkie połączone z tzw. integracją. Te, choć zapewne przyjemne, może nawet i pożyteczne, stanowią jednak według Strony Społecznej dość dyskusyjne przedsięwzięcie jeśli sytuacja ekonomiczna spółki jest według opisu jej Prezesa tak trudna, że ma uniemożliwiać realne podwyżki płac zasadniczych. Jednak, co w tej sytuacji wydaje się nieco kuriozalne, to właśnie pytanie o... indywidualne podwyżki porozdzielane już w roku 2019 wywołało wręcz rodzaj paniki po stronie pracodawcy.

Ostateczne doszliśmy do konkretów. Po tej całej dyskusji Strona pracodawcy zaproponowała 80 zł obligo + 20 zł/miesięcznie na  premię uznaniową której rozdysponowanie miałoby być określone w regulaminie uzgodnionym ze stroną społeczną.

Wobec tak wielkiej hojności Pracodawcy związki zawodowe w podobnym stopniu zredukowały swoje żądanie wnioskując o 675 zł podwyżki pensji zasadniczej od maja oraz 1000 zł jednorazowej nagrody.

Pracodawca zaproponował 120 zł/etat od czerwca +200 zł jednorazowo

Poproszono o przerwę w której strona społeczna ustaliła swoją propozycję:- 600 zł podwyżki płacy zasadniczej od maja  + 1000 zł jako premię  jednorazową.

W związku z brakiem dalszych posunięć ze strony Zarządu przystąpiono do sporządzenia protokołu rozbieżności.

Konsternacji związków zawodowych dopełniło dziwne zachowanie strony Pracodawcy  wobec wniosku o zapisanie w protokole naszej prośby o dostarczenie informacji o ruchach płacowych dokonanych pomimo toczących się tak bezowocnie negocjacji w tak rzekomo czarnym finansowo dla spółki roku 2019. Kosztowało to zebranych dodatkowe 50 minut, które Zarząd spółki zużył na przerwy i narady służące znalezieniu skutecznego uzasadnienia do przemilczenia tematu tegorocznych podwyżek indywidualnych w protokole. Jako że jednak negocjator, a tym bardziej negocjator związkowy, musi cechować się cnotą cierpliwości połączoną z konsekwencją, tak więc ostatecznie odpowiedni zapis w protokole się znalazł, a termin następnego spotkania został wyznaczony na wtorek 11 czerwca 2019 roku. Do tego czasu mamy nadzieję na wspólne wyznaczenie osoby mediatora, który pomoże rozwikłać nam tę dość interesującą sytuację w spółce Enea Centrum. A miała być ona miejscem, w którym "żaden z pracowników przechodzących z innych spółek GK Enea nic nie straci"...

 

==========================================================================

Po rokowaniach w spółce Enea Centrum musieliśmy szybko przemieścić się na ul Strzeszyńską do siedziby Enea Logistyka aby rozpocząć kolejne negocjacje płacowe. Tym razem w Enea Logistyka.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:-Sławomir Hinc – prezes zarządu, -Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych

Podsumowano wcześniejsze rokowania i propozycje stron sporu płacowego:-Strona społeczna – 750 zł do płacy zasadniczej od stycznia, Strona pracodawcy – nie przedstawiła swojej propozycji.

Na początku spotkania prezes Adam Górczyński omówił przysłany nam na nasz wniosek materiał dotyczący wypłacanych niezgodnie z ZUZP dodatków, oraz zeszłorocznego funduszu nagród  1% który został "skonsumowany" w formie premii wypłaconej na święta Bożego Narodzenia.

Kilka pozycji z przesłanego nam materiału, a dotyczącego wypłat dodatków, zostało nam wyjaśnionych jako funkcjonujących w Enea Wytwarzanie. Część jednak nadal budzi nasze wątpliwości. Ustalono, że NSZZ Solidarność doprecyzuje swoje pytania na piśmie, na które strona pracodawcy w tej samej formie udzieli nam odpowiedzi.
Następnie strona pracodawcy nawiązując do decyzji prezesa URE, wytycznych komitetu sterującego o nie podnoszeniu kosztów oraz faktu, że obecny budżet był zatwierdzony jeszcze przez poprzedni Zarząd, zaproponowała podwyżkę w wysokości 100 zł do płacy zasadniczej od miesiąca czerwca, jednak bez spłaty i jakiejkolwiek premii jednorazowej.

Strona Społeczna w tej sytuacji zaproponowała 650 do płacy zasadniczej od miesiąca maja i wypłatę premii jednorazowej w wysokości 1000 zł.
Wobec tego, że Zarząd EL nie zaproponował już żadnego postąpienia, sporządzono protokół rozbieżności i na tym spotkanie zakończono.

Wcześniejsze rokowania w EC

 

Wcześniejsze rozmowy w EL


Wiadomość tą wyświetlono 3325 razy.