Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

Ponad 4 tysiące Pracowników Enea Operatora wybierało swojego przedstawiciela do zarządu. O jedno miejsce w zarządzie w pierwszej turze ubiegało się czterech kandydatów. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 16 maja 2019 r. żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 % ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbywa się dzisiaj przeszło dwóch kandydatów w największą liczbą głosów tj. Michał Cebula i Krzysztof Statucki.

Nieoficjalne wyniki drugiej tury wyborów  z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.:

Na ogólną liczbę uprawnionych 540 osób w wyborach wzięło udział 280 Pracowników tj. 51,85 %. Liczba głosów ważnych -261, liczba głosów nieważnych-19. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów ważnych :

1. Michał Cebula- 159 tj. 60,9 % ważnych głosów.

2. Krzysztof Statucki-103 tj. 39,1% ważnych głosów.

Wyniki drugiej tury wyborów dla całego Operatora podane przez Główną Komisję Wyborczą.

Na ogólną liczbę uprawnionych 4434 osób w wyborach wzięło udział 2955 Pracowników tj. 66,6 %. Liczba głosów ważnych -2882, liczba głosów nieważnych-93. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1. Michał Cebula- 1461

2. Krzysztof Statucki-1401

Członkiem zarządu Enea Operatora został wybrany Michał Cebula .

GRATULUJEMY

Wyniki I tury wyborów.

Wybory RN Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2728 razy.