Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj
24.06.2019 Robocze spotkanie w Enea Serwis
Dodano: 24 Czerwiec 2019r. 17:45

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis odbyło się spotkanie zarządu Spółki z przedstawicielami strony społecznej. Program przygotowany przez stronę pracodawcy przewidywał następujące tematy:

1.Regulamin przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea. Po krótkiej dyskusji Regulamin przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea dla potrzeb Enea Serwis został zaakceptowany i podpisany przez strony.

2.Regulamin Pracy. W Regulaminie Pracy dla pracowników Enea Serwis zarząd zaproponował dodatkowe zapisy odnośnie monitoringu oraz możliwości kontroli GPS w samochodach służbowych. Jeśli chodzi o monitorowanie pomieszczeń spółki zgłosiliśmy nasze zaniepokojenie co do prawnych możliwości monitorowania pomieszczeń Spółki bazując na urządzeniach dostarczanych przez inny podmiot gospodarczy, zasad jego przetwarzania, archiwizowania oraz docelowego wykorzystania. Dodatkowo strona społeczna zawnioskowała aby w niniejszym Regulaminie w § 11 dotyczącym dofinansowania do okularów istniejący zapis rozszerzyć o pracowników korzystających ze służbowych z tabletów. Zarząd zadeklarował szybkie odniesienie się do złożonych uwag i propozycji.

3.Tabela zaszeregowania. W związku z kończącymi się pracami nad objęciem pracowników Enea Serwis tabelą płac zasadniczych taką  jak w Enea Operator  przeanalizowano i modyfikowano istniejący taryfikator kwalifikacyjny w Enea Serwis. Po dłuższej dyskusji uzgodniono wstępny roboczy projekt, który po naniesieniu dzisiejszych propozycji zostanie na kolejnym spotkaniu podany dalszym analizom.

Na wniosek strony społecznej program spotkania został rozszerzony o kolejne dwa punkty. Jeden związany był z negocjacjami płacowymi na 2019r., adrugi dotyczył wypłaty nagrody z okazji Dnia Energetyka.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili aby Zarząd ustosunkował się do ich pisma, które zostało wystosowane w sprawie negocjacji płacowych. Prezes Piotr Bogusławski odpowiedział, że przedmiotowe pismo otrzymali dopiero dziś rano i nie mieli jeszcze czasu aby się do niego odnieść.

Jeśli chodzi o sprawy wzrostu wynagrodzeń oraz  wysokości nagrody z okazji Dnia Energetyka to prezes P. Bogusławski odpowiedział, iż postara się w jak najszybszym czasie zorganizować spotkanie w tych ważnych tematach.

Inne spotkania w Enea Serwis


Wiadomość tą wyświetlono 1307 razy.