Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Czerwiec 2020r.
Drukuj
4.07.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary
Dodano: 4 Lipiec 2019r. 15:33

W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat polityki płacowej Enea Pomiary w 2019 r. Niestety, propozycja Zarządu podwyższenia płac nie spotkała się z aplauzem ze strony obecnych na sali przedstawicieli związków zawodowych. Oferta była na tyle niezadowalająca, że Strona Społeczna złożyła żądanie płacowe. Jeśli nie zostanie spełnione do 11 lipca 2019 roku wtedy w spółce Enea Pomiary będziemy mieli spór zbiorowy na tle płacowym.

Pozostałymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu było Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea w Enea Pomiary sp. z. o.o. oraz projekt nowego Regulaminu Premiowania Zadaniowego pracowników.

Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea w spółce zostało podpisane przez wszystkie uprawnione strony i zostanie skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy celem rejestracji.

Co do projektu nowego Regulaminu Premiowania celem jego dalszego procedowania postanowiono powołać zespół, którego członkowie zostaną wytypowani przez Zarząd spółki oraz działające w niej związki zawodowe.

Wcześniejsze spotkania w Enea Pomiary.


Wiadomość tą wyświetlono 2049 razy.