Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Jasionce pod Rzeszowem spotkali się przedsiębiorcy i ekonomiści, przedstawiciele nauki, start-upowcy i czempioni polskiego biznesu, by rozmawiać o gospodarce i rozwoju naszego kraju. Wśród nich byli też przedstawiciele naszej Grupy.

Na Kongresie 590 o przyszłości polskiej energetyki Nasza Grupa podpisała porozumienie z Autosanem, Polską Grupą Energetyczną i Tauronem w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. To kolejny z projektów z obszaru elektromobilności, w które angażuje się Grupa Enea..

Porozumienie dotyczy ustalenia zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez te grupy energetyczne w działalności operacyjnejprzy wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej. Porozumienie dotyczy produkcji przez Autosan samochodów na rzecz wymiany floty pojazdów specjalnych, wykorzystywanych m.in. przez służby monterskie, pogotowia energetyczne i inne zespoły. Docelowo może być to nawet po 100 samochodów w ciągu roku dla każdej z firm, które zawarły porozumienie. Całkowity potencjał współpracy operacyjnej oszacowano na 1 500 sztuk pojazdów elektrycznych.


Wiadomość tą wyświetlono 761 razy.