Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

Grupa Enea szacuje, że miała w okresie I - III kwartał 2019 roku 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.556 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym III kw. EBITDA wyniosła ok. 890 mln zł i była wyższa od konsensusu PAP Biznes na poziomie 765,3 mln zł.

Prognozy analityków dla EBITDA na III kwartał znajdowały się w przedziale 660-822 mln zł.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że grupa odnotowała w trzecim kwartale ok. 386 mln zł zysku netto jednostki dominującej, ok. 503 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4.073 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku Enea wypracowała 2.556 mln zł EBITDA i 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej. EBIT wyniósł w tym okresie 1.429 mln zł, a zysk netto 990 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11.662 mln zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody (suma przychodów ze sprzedaży netto oraz kalkulacji kwoty różnicy cen): 12.169 mln zł.Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w okresie I - III kwartał 2019 roku 612 mln zł (399,8 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 1.151 mln zł (663,5 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 804 mln zł (871,7 mln zł przed rokiem), a w Obrocie 17 mln zł (37,8 mln zł rok wcześniej).

Enea poinformowała, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik segmentu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży węgla.

W obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2.

W Dystrybucji niższy wynik rok do roku jest efektem wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazowym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w roku 2017.

Spółka poinformowała, że segment Obrotu charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.

Od początku stycznia do końca września wydobycie węgla (netto) w należącej do Enei Bogdance było na poziomie 7,1 mln ton. Grupa wyprodukowała w tym okresie 19,9 TWh energii elektrycznej, a wolumen dystrybuowanej energii do odbiorcom końcowym był na poziomie 14,8 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym w ciągu trzech kwartałów 2019 roku wyniosła 15,1 TWh.

 

Ostateczne wyniki Grupy Enea za III kwartał 2019 roku zostały opublikowane 21 listopada 2019 roku.

Wyniki Enei za trzeci kwartał zgodne z szacunkami.


Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2019 r. 385,7 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 502,8 mln zł wobec 287,4 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 4,1 mld zł wobec 3,3 mld zł przed rokiem.

EBITDA wzrosła o 32,9 proc. rdr do 889,8 mln zł.

Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 891,5 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 584,1 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 1,43 mld zł wobec 920,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 2,55 mld zł wobec 1,97 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11,7 mld zł wobec 9,4 mld zł przed rokiem.

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea.


Wiadomość tą wyświetlono 1307 razy.