Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 08 Lipiec 2020r.
Drukuj

W Pieczyskach 54 Delegatów reprezentujących 3181 Członków NSZZ Solidarność uczestniczyło w Zjeździe Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea.

Przed rozpoczęciem obrad Delegaci udali się do Bydgoszczy by na cmentarzu uczcić pamięć byłych Przewodniczących z Bydgoszczy.

Obrady w Pieczyskach rozpoczęła Msza Święta, po której przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes zarządu Enea Operatora Andrzej Kojro, Członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula, Członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea Serwis  Renta Dąbrowska, Członek Rady Nadzorczej Enea Pomiary Mirosław Czerwiński,  Członek Rady Nadzorczej Enea Oświetlenie Sławomir Jaremek.

Zebranie miało charakter sprawozdawczy więc na wstępie wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego przez Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Po krótkiej dyskusji Delegaci przyjęli oba sprawozdania.

Inne tematy Zjazdu Delegatów:

1.Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (KR). W związku z rezygnacją jednego członka KR dokonano wyborów uzupełniających. W tajnych wyborach członkiem KR został wybrany Janusz Leszczyński.

2.Informacja z działalności Społecznej Inspekcji Pracy (SIP).  Po długich negocjacjach udało się uzgodnić nowy regulamin wyborów SIP. Po konsultacji z innymi organizacjami związkowymi zostanie uruchomiona procedura wyborów na nową kadencję.

3. Wystąpienia zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach Gości, Delegaci poruszyli następujące tematy:- polityka zgodności w Operatorze, -negocjacje płacowe w 2020 r. i ewentualna premia na Boże Narodzenie, -standaryzacja i etatyzacja, - umowy gazowe, -przestarzały tabor samochodowy.

4.Uchwały i stanowiska. Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie uprawnień zawodowych energetyków, oraz uchwałę w sprawie przywrócenia dodatku za prowadzenie samochodu służbowego.

Po zakończeniu Zjazdu Delegatów zebrała się Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Stosowną uchwałą upoważniono dwóch członków Prezydium do podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP Enea S.A. związanego z przyjęciem nowej tabeli płac zasadniczych w Enea Centrum. Kwestia zmian w Departamencie Pomiarów w Operatorze będzie podlegać jeszcze dalszym konsultacjom.

Stanowisko przyjęte przez ZD

Relacja Youtube

Ostatnie zebranie KM

Poprzedni Zjazd Delegatów

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1474 razy.