Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Luty 2020r.
Drukuj

W Poznaniu kolejny raz spotkał się zespół, którego celem jest przegląd oraz aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w ENEA S.A. ( ZUZP). Stronę Pracodawcy reprezentowany był przez: Zbigniew Piętka - wiceprezes zarządu ds. Korporacyjnych (uczestniczył w spotkaniu tylko na początku) oraz  Justyna Tomczyk Bogdan Klepas.

Tematyka spotkania

1. Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgłosiliśmy kilka poprawek dotyczących:-Brak zapisów dotyczących podziału funduszu na obszary i prowadzenia oddzielnych rachunków dla tych obszarów.- Brak dodatkowego odpisu na pracowników pracujących w warunkach szczególnych. -Zabezpieczenie odpowiedniego odpisu na pracowników przenoszonych na podstawie 23.1 Kodeksu Pracy.  

2.Czas Pracy-Strona pracodawcy usiłowała dokonywać zmian w Regulaminie Pracy w tym zakresie, jednak po naszym jednoznacznym oświadczeniu, iż zaproszenie dotyczyło aktualizacji ZUZP i tylko w tym aspekcie możemy rozważać tą kwestie. Wątpliwości dotyczą między innymi wydłużenia rozliczenia nadgodzin z 1 miesięcznego na trzymiesięczne. 

Omówiono również zagadnienia jakie mają być poruszane na kolejnym spotkaniu.

Strona społeczna korzystając z okazji nawiązała do spraw płacowych: - nasze wystąpienie o przyspieszenie wypłaty premii rocznej -termin kolejnych negocjacji celem uzgodnienia zasad polityki płacowej w Enea S.A. w 2020 r. Niestety obecni na sali przedstawiciele pracodawcy poinformowali, że kolejna tura negocjacji płacowych zaplanowana jest na połowę lutego 2020 r !!!

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 1465 razy.