Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Luty 2020r.
Drukuj

Korzystając ze swoich uprawnień Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin powołał nowego członka rady nadzorczej Enei.  Z dniem 3 lutego br. do składu rady nadzorczej Enei powołany został Bartosz Nieścior.

Bartosz Nieścior jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Administracji Rządowej i Samorządowej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w języku angielskim LLM in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał certyfikat Executive Master of Business Administration (MBA). Odbył szereg kursów biznesowych - Introduction to Global Business Leadership na New York University w Stanach Zjednoczonych oraz Business, International Relations and the Political Economy Certificate Course na London School of Economics.

Posiada szerokie doświadczenie w administracji rządowej. Pracował jako asystent i doradca członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie jako wicedyrektor w Departamencie Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pracował jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prelegent wielu konferencji w Polsce i za granicą.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Nieścior nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enei S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Bartosz Nieścior nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza w Enea S.A. powoływane są na kadencje trwające trzy lata. 

Wcześniejsze zmiany w RN Enei

 

 

 

 

 

 


 


Wiadomość tą wyświetlono 985 razy.