Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Luty 2020r.
Drukuj

W związku z toczącymi się negocjacjami płacowymi jako przedstawiciele Pracowników Grupy Enea, wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie i oburzenie z powodu niepodjęcia przez Stronę Pracodawców od 3 grudnia 2019 rozmów w powyższym temacie.

Notoryczne uchylanie się, pomimo ponawianych z naszej strony wezwań, do niezwłocznego podjęcia rozmów w tak istotnym, zarówno dla pracowników jak i interesów Spółki, w temacie jakim jest kształtowanie płac w poszczególnych podmiotach Grupy Enea na dany rok, odbieramy jako prowadzoną z premedytacją obstrukcję gospodarczą, mającą na celu sztuczne zawyżanie wyników podmiotów w Grupie, kosztem płac jej pracowników.

Nie ma naszej zgody na takie działania, które rokrocznie powodują, że pomimo drastycznego wzrostu, już od początku roku, kosztów utrzymania, pracownicy otrzymują do tych kosztów zwiększone dochody wynikające z adekwatnie podwyższonych płac, dopiero w połowie danego roku. Jest to, w naszej ocenie, patologiczne wypaczanie motywacyjnej funkcji płacy pracownika, co w konsekwencji odbija się negatywnie na efektywności pracy pracowników i w ma zdecydowania negatywny wpływ na wyniki całej grupy Enea.

Zarządowi przypominamy zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. nawiązujące do negocjacji płacowych: ROZDZIAŁ IV SYSTEM WYNAGRADZANIA 1. ZASADY WYNAGRADZANIA Art. 10 pkt. 2.Strony zgodnie ustalają, że corocznie nie później niż do końca lutego będą negocjować roczny przyrost wynagrodzeń pracowników obowiązujący w ENEA

Wobec powyższego informujemy, że dalsze przedłużanie negocjacji płacowych będzie przez nas odebrane jako działalność z premedytacją skierowana przeciwko interesom pracowników i Grupy Enea, co spotka się z naszą zdecydowaną reakcją.

Pełna treść pisma do Zarzadu Enea S.A.

Wspólne stanowisko Związków z GK Enea

Pismo ws premii rocznej za 2019 r.


Wcześniejsze negocjacje w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2248 razy.