Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 25 Luty 2020r.
Drukuj

W Poznaniu po ponad dwumiesięcznej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea S.A. w 2020 r.  Na wstępnie ze strony jedynego przedstawiciela zarządu Enea S.A. Zbigniewa Piętki padły przeprosiny za późną porę spotkania (14.00). Nie wynikał on ze złej woli tylko z natłoku obowiązków zarządu Enea S.A. Później Z. Piętka przekazał informację o ustaleniu terminu wypłaty premii rocznej wynikającej z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ustosunkowując się pozytywnie do pisma związków zawodowych z 23 stycznia 2020 r  zarząd podjął decyzję, że wypłata premii w Enea S.A. nastąpi 14 lutego 2020 roku. Taki termin będzie też rekomendowany pozostałym Spółkom GK Enea.

Przebieg negocjacji płacowych:

Poinformowano nas o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą  prowizorium planu finansowo rzeczowego.

Jak zwykle podczas negocjacji płacowych  usłyszeliśmy szereg informacji o trudnościach  i wyzwaniach jakie w tym roku czekają całą Grupę Kapitałową. Na wniosek strony społecznej przedstawiono rozliczenie funduszu płac za 2019r.

Następnie Z. Piętka przedstawił propozycję zarządu podwyższenia płacy zasadniczej o 300 zł od lipca 2020 r. oraz wypłatę jednorazowej nagrody na Święta Wielkanocne w wysokości 1000 zł. Strona związkowa podziękowała za konstruktywną propozycję ( w stosunku do 2019 r. -gdzie wist ze strony zarządu wynosił- 110 zł.  podwyżka płac zasadniczych od maja 2019 r.). Dlatego też ograniczyliśmy naszą propozycje do realnych kwot: -350 zł. obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od stycznia 2020 r. oraz stworzenie budżetu na indywidualne przeszeregowania z przeznaczeniem na wyrównywanie dysproporcji płacowych- 100 zł na jednego zatrudnionego. Zgodziliśmy się też z propozycją zarządu-premia jednorazowa na Święta Wielkanocne- 1000 zł.

Strona pracodawcy nie złożyła kolejnej propozycji, która zbliżyłaby się do naszych oczekiwań. Zarząd ustosunkuje się do niej na kolejnym spotkaniu płacowym, które odbędzie się 19 lutego 2020 r.

Wcześniejsze spotkania i korespondencja


Wiadomość tą wyświetlono 4593 razy.