Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

W Poznaniu kolejny raz spotkał się zespół do spraw przeglądu i aktualizacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA S.A. (ZUZP). Podstawą działania zespołu jest Art. 57 tegoż Układu.

Uczestnicy spotkania:

Przedstawiciele Pracodawcy:-Justyna Tomczyk - Dyrektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych, -Bogdan Klepas - Doradca Zarządu, -Daria Jarmużek - Radca Prawny

Przedstawiciele Organizacji Związkowych: -Krzysztof Nawrocki  i Robert Jusis- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA,-Janusz Śniadecki i Patryk Jarosz - MZZP GK ENEA, -Izabela Brzezińska - MZZ Synergia Pracowników GK Enea

 Podczas spotkania przedyskutowano zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych i propozycje zmian które przygotował mecenasa Konrada Danielczyka (doradcy NSZZ Solidarność). Dyskutowano także o czasie pracy,  którego zapisy zostały przeniesione z Regulaminu Pracy  do ZUZP.

Pracodawca po raz kolejny zgłosił wolę rozliczania jednomiesięcznego czasu pracy, na co nie ma zgody  strony społecznej. Jako przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyliśmy propozycję umieszczenia w ZUZP możliwości pracy w domu  (tzw. Home Office). Strony zgodziły się dyskutować na ten temat. Zobowiązaliśmy się przygotować odpowiednie zapisy nad którymi strony pochylą się na następnych spotkaniach.

Wcześniejsze spotkania zespołu

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2276 razy.