Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

12 lipiec 2018 r. spółka Elektrownia Ostrołęka podpisała umowę z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego, konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems.

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce . Zawieszenie finansowania jest związane z potrzebą analiz co do dalszych działań w projekcie i jego dalszego finansowania.

Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu.

Zarząd spółki celowej - Elektrownia Ostrołęka - poinformuje o decyzji zawieszenia finansowania projektu generalnego wykonawcę bloku elektrowni - konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems oraz konsorcjum firm Torpol i Zakładów Automatyki Kombud - realizujących przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.

Energa i Enea biorą udział w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, jednakże dotychczasowy przebieg działań zmierzających do pozyskania inwestora dla projektu nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

"W ostatnim czasie wystąpił ponadto szereg okoliczności mogących mieć w ocenie sponsorów wpływ na projekt, co skutkuje koniecznością kompleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań w projekcie, w tym jego dalszego finansowania" -
napisano w komunikacie.

Energa i Enea wskazują na planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz nową politykę kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora elektroenergetycznego wraz z powiązaną z nią inicjatywą Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2019 r. w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, a także wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen do sprzedaży 100 proc. akcji Energi.

"Powyższe okoliczności stanowią w ocenie sponsorów nadzwyczajną zmianę uwarunkowań, których sponsorzy nie przewidywali na etapie podejmowania decyzji w przedmiocie i sposobie finansowania projektu. Okoliczności te uzasadniają zawieszenie finansowania projektu na czas planowanych zgodnie z porozumieniem analiz" - napisano w komunikacie.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenia, że zawieszenie przez Energę i Eneę finansowania projektu budowy nowego bloku energetycznego opalanego węglem Ostrołęka C jest słuszną decyzją biznesową.

"Spółki Energa i Enea podjęły słuszną decyzję biznesową. Przyjmujemy ją z zadowoleniem. Jako podmiot, który ogłosił wezwanie na zakup akcji Grupy Energa, nie mamy wątpliwości, że inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana. Analizujemy jednak różne warianty tego projektu, tak aby wpisywały się w strategię Orlenu" - poinformował PAP Biznes prezes Obajtek.

Energa i Enea przyjmują, że zawieszenie finansowania projektu będzie powodowało konieczność zawieszenia zawartego kontraktu na budowę elektrowni Ostrołęka C z 12 lipca 2018 r., a także umowy na przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z 4 października 2019 r. Generalnym wykonawcą bloku elektrowni jest konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems, a konsorcjum firm Torpol i Zakładów Automatyki Kombud realizuje przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C.

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Energa poinformowała, że przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę.

Zaawansowanie realizacji inwestycji w ujęciu procentowym na 31 stycznia 2020 r. wynosi 5 proc. i jest to mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa - według założeń - ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Według harmonogramu nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku. Elektrownia Ostrołęka C zawarła umowę mocową i miałaby świadczyć usługę mocową od 2023 r.

30 kwietnia 2019 roku Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie finasowania projektu budowy nowego bloku węglowego - elektrowni Ostrołęka C - o mocy 1.000 MW brutto. Na mocy porozumienia Enea zobowiązała się zapewnić nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 r. w ramach zadeklarowanego w porozumieniu z grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w wysokości 1 mld zł, uwzględniając środki finansowe już przekazane na potrzeby wypłaty zaliczki dla generalnego wykonawcy bloku w kwocie ok. 181 mln zł.

Energa zobowiązała się wtedy zapewnić nakłady finansowe w kwocie nie mniej niż 819 mln zł. Informowała, że będzie wykonywać swoje zobowiązanie w latach 2019 i 2020 i w kolejnych latach.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował 11.02.2020 r. że zarządy Enei i Energi prowadzą analizy w kwestii wyboru paliwa dla nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Wskazał, że od czasu podjęcia decyzji o realizacji tej inwestycji zmianie uległo rynkowe otoczenie, w tym podejście np. w kwestii polityki klimatycznej. Jak powiedział, decyzja o wyborze paliwa do bloku C w Ostrołęce zapadnie przed końcem wezwania Orlenu na Energę.

Wicepremier Sasin przyznaje, że dla inwestorów, czyli Energi i Enei, kłopotem jest budowa nowego bloku energetycznego opalanego węglem. Wskazuje, że od czasu podjęcia decyzji o realizacji tej inwestycji radykalnej zmianie uległo rynkowe otoczenie.

Zapisy w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi trwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Za jedną akcję gdańskiej spółki energetycznej PKN Orlen zaoferował 7 zł.

Zarząd PKN Orlen zapowiadał wcześniej, że po przejęciu Energi przejrzy wszystkie projekty inwestycyjne gdańskiego koncernu energetycznego, w tym budowę bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Sugerował jednak, że bliższe jest mu paliwo gazowe, a strategia Orlenu nie przewiduje zaangażowania w aktywa węglowe. Energa, oprócz bloków węglowych w Ostrołęce, ma też udziały w Polskiej Grupie Górniczej.

Żródło-CIRE.PL


Wiadomość tą wyświetlono 1175 razy.