Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. na pierwszym w 2020 r zebraniu  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).

Po sprawach proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyjęto protokół  z 14 listopada 2019 r. z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp.

2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto 9 osób.

3-Sprawozdanie z działalności. Członkowie prezydium oraz Zarządu Regionu Gorzów zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 29 grudnia 2019 r.

4- Standaryzacja i etatyzacja w Enea Operator . Członkowie KPG bardzo negatywnie ocenili przesłany dokument pod nazwą „ Etatyzacja w liniach biznesowych : Rozwój i Inwestycje, Majątek Sieciowy, Pomiary do roku 2025”. Dokument nie zawiera ujednolicenia zakresu działalności poszczególnych Komórek Organizacyjnych, a etatyzacja nie poparta standaryzacją zakłada obniżenie zatrudnienia w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. o 24 etaty !!! Największa redukcja zatrudnienia ma nastąpić w Rejonie Dystrybucji Gorzów. Jest to nie do przyjęcia !!! Autorzy w/w dokumentu chyba zapomnieli, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki miasto Gorzów Wlkp jako jedyne w Enea Operator zostało umieszczone w Grupie Dużych. Wiąże się to z bardzo wygórowanymi standardami jakościowymi. Jakiekolwiek odstępstwa od tych wskaźników będą rodzić duże konsekwencja dla całego Operatora, w tym również finansowe. Materiał zawiera szereg nieaktualnych informacji o aktualnym stanie zatrudnienia. Z prezydium wytypowano dwie osoby, które przedstawią wszystkie uwagi na spotkaniu jakie odbędzie się w Operatorze 20 lutego 2020 r.

5.Plan Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej Enea na rok 2020. Przedstawiono założenia planu WDS. Nasi przedstawiciele zaproponują rozwiązania dotyczące przeznaczenia  zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6.Sprawy finansowe. Komisja podjęła 3 uchwały dotyczące wydatkowania funduszy związku w 2020 r.

7.Negocjacji płacowe w Grupie Kapitałowej Enea (GK). Zebrani zapoznali się z ustaleniami związków zawodowych GK Enea, jakie zapadły na spotkaniu w Warszawie 3 lutego 2020 r. oraz negocjacjami płacowymi w Enea S.A. z dnia 11 lutego 2020 r. Rozmawiano o ewentualnych scenariuszach dojścia do preferowanych przez związek kwot.

8.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej (KM) w Grodzisku Wlkp. Członkowie KM zdali relację z najważniejszych tematów oraz decyzji jakie zapadły podczas posiedzenia KM w dniu 15 styczna 2020 r.

9.Opieka Medyczna i Medycyna Pracy z Firmą  PZU . Kolejny już raz bardzo negatywnie oceniono dotychczasową współpracę z firmą PZU. W przyjętym stanowisku zasugerowano między innymi: Renegocjację umowy z PZU, może trzeba zaproponować za wyższe standardy wyższą kwotę.  W przypadku braku możliwości wynegocjowania godnych warunków wnosimy o nie przedłużanie umowy z PZU. Za naprawdę nie duże pieniądze możemy w poszczególnych obszarach zapewnić właściwą opiekę medyczną i profilaktykę. Robiliśmy to wcześniej więc mamy w tym doświadczenie.  Na zdrowiu i życiu Pracowników nie można oszczędzać” Pełna treść stanowiska zostanie przesłana do zarządu Operatora i Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

10.Obchody 40- lecia powstania NSZZ Solidarność. Przedstawiono wstępny harmonogram obchodów rocznicowych: -13.VI 2020 Długie -Zjazd Opozycji +imprezy towarzyszące (w tym również nasz turniej piłki nożnej), 29.08.2020 Warszawa- Centralne Obchody, 30.08.2020 Gorzów Wlkp. -koncert w Amfiteatrze, 31.08.2020 EC Gorzów- Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów, 3-4.09.2020 Zdroisk Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp., 12.09.2020 GorzówWlkp- Bieg Solidarności.

Imprezy i wydarzenia dodatkowe:- konkurs wiedzy o NSZZ Solidarność –organizator Kuratorium Oświaty. Turniej piłki siatkowej -Sulęcin, Turniej Bowlinga- Słowianka Gorzów Wlkp. Prezydium zostało upoważnione do zamówienia okolicznościowych prezentów dla Członków Związku.

11. Sytuacja w Spółkach GK Enea:

- Enea Logistyka -zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie dotyczą Logistyki ,a jakie zapadły na spotkaniu w Operatorze w dniu 22 stycznia 2020 r. (Spółka Córka Operatora).

-Enea Centrum- KP G w przyjętym stanowisku  „wyraziła swoją dezaprobatę dla patologicznych sytuacji jakie od dłuższego czasu występują w BOK-ach. Zwróciliśmy się o zdecydowaną reakcję na nasze sygnały. Nie czekajmy na to aż wydarzy się jakaś tragedia. Sugerujemy zorganizowanie specjalnego spotkania dotyczącego sytuacji w BOK-ach.” Pełna treść stanowiska zostanie przesłana do zarządu Centrum i Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

-Enea Serwis Omówiono przygotowania do wyborów do Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawiono Kandydatów uzgodnionych na zebraniu Komisji Międzyzakładowej w Grodzisku Wlkp.

12.Sprawy różne:

-Parking w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Komisja Wydziałowa z Centrali zaproponuje Pracownikom rozwiązania, które mogą w części rozwiązać problem braku odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

-Szkolenia specjalistyczne i BHP. Plany szkoleń specjalistycznych zostały bardzo okrojone. Szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają się w nieakceptowalnej formule e-learning. – INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY przy urządzeniach elektroenergetycznych (IOBP). 26 marca 2020 r. wchodzi w życie nowa IOBP. Szkoleniem z tego zakresu powinni być objęci wszyscy pracujący na urządzeniach energetycznych. Niestety plany Operatora obejmują przeszkolenie tylko liderów. Po 4 godzinnym przeszkoleniu!!! liderzy mają się podzielić  swoją wiedzą z pozostałymi Pracownikami !!! Temat zostanie przekazany zarządowi na najbliższym spotkaniu w Operatorze.

- Ubrania robocze do pracy w technologii Prac Pod Napięciem. Od ponad miesiąca skończyła się umowa na dostarczanie  tego asortymentu odzieży roboczej. Jakość ubrań pozostawia wiele do życzenia. Materiały z, których są uszyte powoduje uczulenia. Kolejny temat na spotkanie z zarządem Operatora.

-Wyjazdy na imprezy integracyjne. Komisjom Wydziałowym przypomniano o możliwości organizowania wyjazdów integracyjnych dofinansowanych przez związek. Dyskutowano też o finansowaniu paczek świątecznych.

- Karty podarunkowe dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia. W ramach WDS przetestowano karty podarunkowe na Boże Narodzenie. Testy wypadły bardzo negatywnie, dlatego organizacje związkowe podjęły decyzję o powrocie do starej formy finansowania -gotówka.

Stanowisko ws sytuacji do wglądu w siedzibach NSZZ Solidarność.

Stanowisko ws kontynuowania wspólpracy z PZU

Odp. ws wspólpracy z PZU

Wcześniejsze zebrania KPG

Zjazd Delegatów OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów.


Wiadomość tą wyświetlono 1702 razy.