Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

 

W siedzibie Sp. Enea Operator doszło do kolejnego spotkania strony społecznej z administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS) , celem którego było uzgodnienie  Planu WDS na kolejny okres ( marzec 2020- marzec 2021). Zgodnie z programem spotkania administrator przedstawił rozliczenie obecnej  działalności socjalnej , strona społeczna nie wniosła uwag do tego rozliczenia.  Następnie przystąpiono do uzgadniania planu przychodów i wydatków w poszczególnych obszarach ( bydgoski, gorzowski, szczeciński, zielonogórski , poznański). Dobrą informację jaką przekazał nam administrator WDS , to podpisanie przez Prezydenta RP ustawy budżetowej , która odmraża podstawę obliczania wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS z obecnie obowiązującej za rok 2014 , na podstawę  uwzględniającą wysokość płacy w roku  2018. Administrator mając na uwadze , że taka sytuacja może mieć miejsce przygotował propozycję planu uwzględniającą wzrost wspomnianego odpisu . Strona społeczna nie wniosła zastrzeżeń do omawianego planu przychodów . Plan wydatków też przygotowany przez administratora został skorygowany w poszczególnych obszarach przez przedstawicieli tych obszarów , do przedstawionych korekt administrator nie wniósł uwag. Tym samym plan przychodów i wydatków WDS został uzgodniony. Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie Regulaminu WDS . Po raz kolejny strony przeanalizowały jego treść z uwzględnieniem wcześniej naniesionych uwag obu stron. Z uwagi na zwiększony odpis administrator zaproponował zwiększenie kwot dofinansowania do wypoczynku pracowników ( wczasy pod gruszą) o 250zł  w każdym progu dochodowym  i   do wypoczynku emerytów o 200zł też w każdym progu dochodowym . Strona społeczna zaakceptowała te propozycje i skorygowano je w preliminarzu.  Administrator również zaproponował , aby decyzję o wypłaceniu lub nie wypłaceniu świadczeń okolicznościowych były uzgadniane przez strony odrębnym uzgodnieniem poza preliminarzem . Na co strona społeczna wyraziła zgodę. Uzgodniony  Plan WDS w GK Enea zacznie obowiązywać od 15 marca 2020roku.

Szczegóły uzgodnień do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność

Wcześniejsze spotkania zespołu ds WDS


Wiadomość tą wyświetlono 2707 razy.