Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

Enea Centrum to kolejna Spółką z Grupy Kapitałowej Enea, która po długiej przerwie podjęła rozmowy, których celem jest  uzgodnienie rocznego przyrostu płac w Enea Centrum (EC).

Spotkanie rozpoczęło się od rozliczenia funduszu płac za 2019 w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.  Strona społeczna poprosiła o uzupełnienie danych o : -rozliczenie podwyżek uznaniowych obszarowo (pula uznaniowa z porozumienia płacowego z 2019 r. ) -średniorocznego zatrudnienia oraz zatrudnienia w grudniu 2019 r. -średniej płacy oraz średniej płacy zasadniczej za 2019 r.

Następnie przystąpiono do rozmów płacowych dotyczących roku 2020 r.

Oczywiście nie ominął nas serial pt. jaka to trudna sytuacja jest pracodawcy i całej GK  Enea w tym roku.

Pierwsza i jak się później okazała ostania propozycja strony pracodawcy brzmiała: podwyżka płacy zasadniczej o 200 zł od stycznia 2020 r.

Nasza propozycja była identyczna jak na starcie negocjacji w Enea S.A. i Enea Operatorze (350+100+1000)

Pracodawca nie dokonał już żadnego postąpienia i zaproponował zakończenie w dniu dzisiejszym negocjacji.

Ustalono termin następnego spotkania na 3 marca 2020 r.

Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania:

1.Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Enea S.A. (ZUZP) Strona pracodawcy zaproponowała zawarcie wcześniej deklarowanego porozumienia.  Stosowne dokumenty zastaną przesłane związkom zawodowym celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

2.Stuacja w Biurach Obsługi Klienta (BOK). Z inicjatywy organizacji związkowych dojdzie do spotkania poświęconego złej sytuacji w BOK. Termin zostanie zaproponowany przez stronę pracodawcy (może to być 3 marca 2020 po negocjacjach płacowych).

3.Regulamin Pracy w EC.  Kolejny projekt zmian zostanie przesłany stronie społecznej w trybie śledzenia zmian. Po jego otrzymaniu po konsultacji z Pracownikami EC odniesiemy się do tego materiału.

Więcej szczegółow do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Tematy z Enea Centrum

Negocjacje w Operatorze i Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 4006 razy.