Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

W Szczecinie w siedzibie Spółki spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Oświetleniu. Przybyłych przywitał prezes Mariusz Kądziołka. Na początek przedstawiono stronie społecznej rozliczenie funduszu płac za 2019r. Jak w pozostałych spółkach prezes zaczął od problemów finansowych jakie czekają spółkę w tym roku. 

Następnie Zarząd zaproponował podwyżkę płacy zasadniczej od stycznia w wysokości  200 zł na etat.Według strony społecznej zaproponowana kwota jest niewystarczająca i nie przyjmuje argumentacji Zarządu.

Przedstawiciele związku zaproponowali wzrost płacy zasadniczej na poziomie 350 zł na etat od stycznia i 1000 zł. jednorazowo na Święta Wielkanocne 

Strona pracodawcy na tą chwilę nie mogła zaoferować większej podwyżki. 

Na tym zakończono spotkanie płacowe. Sporządzony został protokół. Następne spotkanie będzie ustalone w trybie roboczym


Wiadomość tą wyświetlono 1705 razy.