Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

Strony dialogu społecznego w Enea Operatorze spotkały się na wideokonferencji poświęconej analizie aktualnej obecnej sytuacji Spółki. Prezes Andrzej Kojro nawiązał do odmrażania gospodarki i działalności Operatora. Sukcesywnie będą luzowane poszczególne komórki organizacyjne, z zachowaniem wymogów bezpiecznej pracy w czasie pandemii.

Dyr. Waldemar Borowiak i prezes Józef Aleszczyk zapoznali uczestników spotkania z przychodami planowanymi i aktualnie osiąganymi. Powoli widać pewne symptomy poprawy wynikające z odmrażania gospodarki. Prognozowanie co nas może jeszcze czekać w drugim półroczu, jest „wróżeniem z fusów”. Sytuacja w głównej mierze zależeć będzie od tego jak szybko poradzimy sobie z koronawirusem. Dostosowując się do obecnej sytuacji Spółka podjęła wiele działań oszczędnościowych. Oszczędzanie na kosztach Pracowniczych pozostawiono na koniec tych działań. Zarząd analizuje  potrzebę sięgnięcia i po te oszczędności. Pozostali obecni na spotkaniu członkowie zarządu nawiązali do wcześniejszych wystąpień i podkreślili, że najważniejsze dla nich jest zachowanie miejsc pracy. Zdaniem strony pracodawcy największymi  Pracowniczymi elementami kosztowymi, które można czasowo zawiesić są: -Umowa społeczna, Porozumienie płacowe z 2020 r., -Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Strona pracodawcy porównała świadczenia zawarte w tych dokumentach do tych wynikających z Kodeksu Pracy. Przedstawiono nam nawet wirtualne oszczędności. Decyzje w tematach Pracowniczych będą zapadały na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea. Zarząd ma świadomość, że wymagać to będzie uzgodnień z przedstawicielami załogi.

Strona związkowa odniosła się to tych informacji. W czasami emocjonalnych wystąpieniach podkreśliliśmy, że ze strony pracodawcy przedstawiono nam tylko „czarne scenariusze”, nie uwzględniając działań rządu RP (kolejne etapy odmrażania gospodarki).  Sytuacja w kraju ulega poprawie, i efekty powinny być odczuwalne również dla energetyki. Dyskusja na temat możliwych scenariuszy trwała prawie trzy godziny. Podkreśliliśmy, że posiadamy argumenty do obrony uprawnień pracowniczych i będziemy ich bronić. Zasugerowaliśmy nie  podejmowanie przez pracodawców jakichkolwiek  działań naruszających prawo pracy-grozić to będzie powstawaniem sporów zbiorowych. Strona społeczna oczekuje na ogłoszenie wyników GK Enea ( 4 czerwca 2020-wyniki za 2019 r, i 18 czerwiec wyniki za I kwartał 2020 r.).

Strona społeczna zaniepokojona jest brakiem spotkań w czasie pandemii z zarządem kluczowej w GK Enea Spółki -Enea S.A. Zarząd Operatora zdementował pogłoski o zakażeniu koronawirusem „mamusi”.  

W końcowej części spotkania  przedstawiono nam otoczenie prawne w jakim wszyscy funkcjonujemy. Zapoznano nas z założeniami „Tarczy 3.0” oraz kolejnym etap odmrożenia gospodarki. Korzystając z obecności stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) Dyr. Katarzyna Jarzębińska poprosiła o obiegowe podpisanie uzgodnionej treści Protokołu dodatkowego nr 13 ( taryfikator kwalifikacyjny)  Zapoznano nas również z treścią projekt Protokołu dodatkowego nr 14 ( załącznik -nielegalny pobór).

Przedstawiono nam aktualne statystyki dotyczące koronawirusa w Operatorze. Zarząd podjął decyzję o dodatkowym zakupie 14 tys. maseczek  ( po 3 na Pracownika), które będą sukcesywnie dystrybułowane.

Wideokonferencja przejdzie do historii jako jedna z najdłuższych (trwała 3,5 godziny).

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.


Wiadomość tą wyświetlono 2194 razy.