Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj
18.05.2020-100 lecie urodzin JP II
Dodano: 18 Maj 2020r. 12:16

Mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły, dziś św. Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak przyszedł na świat w 1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Jak sam wspominał, nosił "w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem".

Chrzest święty Karol Wojtyła otrzymał 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach z rąk ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali mu imię Karol, na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga. Jego matką chrzestną była Maria Wiadrowska, siostra matki, zaś ojcem chrzestnym szwagier matki Józef Kuczmierczyk.

Papież miał świadomość, że dar życia zawdzięcza nie tylko Bogu i swoim rodzicom Emilii i Karolowi, ale także tym, którzy w 1920 roku stanęli do walki o wolną Polskę. Świadectwem tego są jego słowa wypowiedziane w czasie siódmej pielgrzymki do ojczyzny, 13 czerwca 1999 roku na cmentarzu poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w Radzyminie. "Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem" - powiedział.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła.  Już sam wybór Karola Wojtyły na papieża był wydarzeniem bez precedensu. 16 października 1978 roku, po raz pierwszy  powierzono kierowanie Kościołem osobie pochodzącej spoza Włoch. Wynik konklawe Polacy przyjęli z niedowierzaniem, ale też z wielką radością i nadzieją. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, uwierzyli, że mogą odrzucić komunizm i odmienić swój los.

” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. - to właśnie te słowa, wypowiedziane przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie były pierwszym przyczynkiem do upadku komunizmu w Polsce. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać. W wydanej w 1987 r. Encyklice „Sollicitudo rei socialis” nawiązująca do spraw społecznych, JP II między innymi: „Solidarność, to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który w audiencji do rodaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu w 1998 roku wyznał: "Sprawy mojej ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro ojczyzny uważam za moje dobro"

Polska była krajem, który papież odwiedzał najczęściej. Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku.  2.06.1997 r. Papież zawitał też go Gorzowa Wlkp. Wizyta duszpasterska odbyła się w ramach VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W czasie tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Papież podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na „Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-największe zgromadzenie i najważniejsze wydarzenie w historii miasta). 28 marca 1998 r. Papież Polak został Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w powojennych dziejach miasta.

Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały świat i głosząc Ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 encyklik, w których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie nauczanie,14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich i 31 Motu Proprio.

W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów, w tym 5 Polaków i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 2 tys. księży; beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce  Jana Pawła II. Po śmierci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność).

1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta XVI. . Od tego momentu jego kult stał się dozwolony w Rzymie i w Polsce. W 2013 roku Papież Franciszek uznał cud uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mora Diaz za wstawiennictwem Jana Pawła II. Kanonizacja odbył się 27 maja 2014 w Rzymie.

Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią NSZZ Solidarność. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby  „Solidarności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby " aksamitnej rewolucji". 

Podczas dziewięciu pielgrzymek do Ojczyzny mogliśmy uczestniczyć w narodowych rekolekcjach prowadzonych przez Jana Pawła Wielkiego .

Co z tych rekolekcji zostało dzisiaj ? Czy dzisiejsza  Polska pamięta  o naukach JP II?

NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT

100 lecie relacja w TVP 3


Wiadomość tą wyświetlono 1122 razy.