Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 08 Sierpień 2020r.
Drukuj

Zarząd Enei poinformował, że 19 maja powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka, realizującej projekt budowy elektrowni Ostrołęka C, o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w wysokości 1 027,3 mln zł. W związku z tym Grupa dokona odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka oraz odpisu udzielonych jej pożyczek.

Zarząd Enei podjął 19 maja decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka w swoim jednostkowym sprawozdaniu oraz skonsolidowanym sprawozdaniu GK Enea. Szacowana wartość odpisu wyniesie ok. 455,3 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enei za 2019 r. i ok. 435,2 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2019 r.

Zarząd Enei podjął również decyzję  Szacowany wpływ tych odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Enei za 2019 r. wyniesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego GK Enea za 2019 r.

Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 2019. Po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji wycenianych metodą praw własności w odniesieniu do udziałów Elektrowni Ostrołęka, zarówno w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł.

Jednocześnie Enea informuje, że wysokość wskazanego odpisu może ulec zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i wskaźnik zostanie zaprezentowana w stosownych raportach okresowych.

Źrodło-CIRE.PL

Wyniki GK Enea za 3 kwartały 2019


Wiadomość tą wyświetlono 777 razy.