Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj

Grupa Enea szacuje, że w 2019 r. miała 423 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 3,41 mld zł EBITDA - podała spółka w komunikacie.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15,796 mld zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody (przychody ze sprzedaży netto, z tytułu leasingu oraz otrzymanej rekompensaty): 16,401 mld zł.

Według wstępnych danych zysk przed opodatkowaniem wyniósł 871 mln zł, a zysk netto 541 mln zł.

Wynik EBITDA w segmencie Wydobycie wyniósł 771 mln zł, w segmencie Wytwarzanie 1.594 mln zł, w Dystrybucji 1.090 mln zł, a w Obrocie 23 mln zł.

Produkcja węgla netto wyniosła 9,5 mln ton. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 25,9 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 19,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 20,3 TWh.

Na poziomie jednostkowym Enea miała w 2019 roku 283 mln zł zysku netto.

Wyniki Enei uwzględniają m.in. wpływ odpisów aktualizujących wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka oraz udzielonych jej pożyczek. Ich szacowany wpływ na jednostkowy zysk netto za 2019 rok wyniósł ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto.

Ostateczne wyniki za 2019 rok grupa Enea przedstawi 4 czerwca 2020 r.

4.06.2020 Wyniki zgodne z szacunkami

Wcześniejsze wyniki GK ENEA 


Wiadomość tą wyświetlono 1388 razy.