Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj

      Sierpniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  odbyło się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zebranie  rozpoczęło się od uroczystego złożenia kwiatów pod Ścianą Straceń, gdzie komunistyczni oprawcy mordowali Żołnierzy Wyklętych i pod tablicą poświęconą Annie Walentynowicz.

W trakcie posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy między przewodniczącym Piotrem Dudą a dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jackiem Pawłowiczem.

„ Gdy dyrektor Jacek Pawłowicz zaproponował spotkanie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL nie miałem wątpliwości, że to wielka symbolika, że na 40-lecie powstania NSZZ Solidarność jesteśmy tutaj, gdzie było zatrzymanych wielu więźniów politycznych, ze śp. Anną Walentynowicz, ze śp. Kornelem Morawieckim na czele. To także miejsce mordu Żołnierzy Wyklętych, co dla członków Solidarności czyni je bardzo ważnym miejscem w historii. Podczas pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”, w swoim wystąpieniu na cmentarzu, mówiłem, że to także dzięki zrywowi w 1980 r., dzięki Solidarności, chociaż nie jest to zapisane w postulatach sierpniowych i wrześniowych, możemy dzisiaj upamiętniać te miejsca. Miejsca mordu ludzi, którzy chcieli żyć w wolnym, demokratycznym kraju. Dlatego ten dzisiejszy dzień to symbolika o której nam się nie śniłomówił Piotr Duda.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację z prac Prezydium KK, zespołów KK oraz z prac Rady Dialogu Społecznego. Omówiono program obchodów czterdziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i przyjęto stanowisko w sprawie rocznicy ( poniżej).

Stanowisko KK na 40-lecie powstania "Solidarności"

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. „Solidarność” rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu. Swoje dążenia – w tym to najważniejsze o prawie do niezależnego od władzy i pracodawców związku zawodowego – strajkujący pracownicy sformułowali w postaci postulatów, które jako swoje dziedzictwo i zobowiązane, NSZZ „Solidarność” nadal realizuje. Jednym z materialnych świadectw tego dziedzictwa są tablice z 21. postulatami gdańskimi, które po latach tułaczki powinny wreszcie wrócić tam gdzie ich miejsce – do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Przywołując rocznicę robotniczego zrywu, który w konsekwencji przyniósł Polsce niepodległość przypominamy, że była i jest jedna „Solidarność”. Nasz Związek powstał 40. lat temu i nieprzerwanie funkcjonuje realizując to, o co wtedy walczyli polscy pracownicy. Jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa, z którego dzisiaj szczególnie ważne jest przesłanie dialogu i porozumiewania się, jako drogi do rozwiązywania trudnych społecznych problemów i napięć. W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i deklarujemy wsparcie.


 


Wiadomość tą wyświetlono 1079 razy.