Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj

W Enea Operator zgodnie z porozumieniem płacowym z 12 marca 2020 r. kontynuowano negocjacje płacowe, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej do końca 2020 r. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnym i wideokonferencyjnym). Inicjatorem spotkania był NSZZ Solidarność Enea.

Rozpoczynając spotkanie prezes Andrzej Kojro przywitał wszystkich i przypomniał zapisy porozumienia płacowego z 20 marca 2020 r. Kolejny raz przedstawiono nam też czarne scenariusze związane z pandemią , które miały ograniczyć nasze oczekiwania. Strona społeczna mówiąc delikatnie pozwoliła sobie nie zgodzić się z tą opinią. Następnie prezes Józef Aleszczyk krótko przedstawiając dane ekonomiczne.

Strona społeczna przedstawiła swoją propozycję podwyższenia płac zasadniczych od sierpnia 2020 r. Po tym fakcie pracodawca ogłosił przerwę. Po przerwie zarząd nie złożył swojej propozycji podwyżek tylko poprosił o przerwę w negocjacjach do 16 września 2020 r. Czas ten potrzebny jest zarządowi do analizy sytuacji Spółki po trzech kwartałach aby rzetelnie mogli zaproponować kwotę wzrostu płac. Na ten moment nie mówią tak ale też nie mówią nie złożonej przez związki propozycji. Zarząd jest pro społeczny i jeśli tylko będzie taka możliwość to padnie adekwatna propozycja do możliwości Spółki. Postanowiono kontynuować te rozmowy 16 września 2020 r., z tym, że będzie wyrównanie za sierpień 2020 r. nie mniejsze niż 50 zł.

Drugim tematem poruszonym przez stronę pracodawcy były umowy o zakazie konkurencji. Zalecenia korporacyjne powróciły do tematu szeroko omawianego i przeprowadzonego w 2018 r. W całym Operatorze 98 % Pracowników podpisało w/w umowy. Najwięcej osób, które nie podpisały umów pracuje w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Temat został szeroko omówiony przez prawnika. Nowy wzór umowy o zakazie konkurencji podpisują nowoprzyjęci Pracownicy. Jest sugestia żeby wszyscy pozostali też podpisali nowy wzór o zakazie konkurencji (podobno zawiera mniej działalności konkurencyjnych). Przedstawiciele NSZZ Solidarność stwierdzili, że albo pracodawca będzie płacił za tego rodzaju umowy, albo w tym momencie mówimy stop tego rodzaju umowom. W najlepszym razie, może to być ograniczone do kadry zarządczej N-1.

W sprawach różnych NSZZ Solidarność powrócił do tematu standaryzacji i etatyzacji. Na spotkaniu 20 lutego 2020 r. po przedstawieniu założeń tego dokumentu strona społeczna zgłosiła wiele uwag i do tej pory nikt się do nich nie odniósł. Temat miał być dalej procedowany i dokument miał podlegać modyfikacjom. Niestety o tym temacie chyba zapomniano, a założenia nieodtwarzania niektórych stanowisk podobno funkcjonują. Należy porównać zakresy działalności poszczególnych komórek i wystandaryzować je. Poinformowano nas ,że to zostało zrobione i poproszono nas o przesyłanie sygnałów w których komórkach organizacyjnych w Operatorze występują różnice w zakresach wykonywanych prac. Podaliśmy przykład z Oddziału Dystrybucji Szczecin-Wydział Utrzymania Sieci poza planowanymi standardowymi zabiegami eksploatacyjnymi(po likwidacji i przejęciu pracowników z Warsztatów Transformatorowych i Rejonu Najwyższych Napięć) wykonuje dodatkowo: naprawy transformatorów WN/SN, remonty transformatorów SN/nn, napraw i przeglądy aparatury WN w stacjach GPZ oraz drobne naprawy na liniach WN (wymiana izolatorów, naprawa mostków i przewodów, wycinka zadrzewienia).Zasygnalizowaliśmy, że w czasie pandemii w niektórych komórkach bardzo rozszerzono zakres działalności (np. fotowoltaika). Po krótkiej dyskusji postanowiono restartować prace zespołów, które opracowały dokument związany ze standaryzacją i etatyzacją i go uaktualnić.

Na zakończenie spotkania podsumowano sytuację pandemiczną w Spółce. Zwiększają się obostrzenia w Spółce wynikające z ze wzrostu zachorowań na COVIT-19 w Polsce

Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność
 

Wcześniejsze spotkanie w Operatorze

Negocjacje płacowe 12.03.2020 r.


20.02.2020 O etatyzacji

Umowy o zakazie konkurencji

Covit 19 -obostrzenia w Operatorze

 


Wiadomość tą wyświetlono 3592 razy.