Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

Izabela Felczak-Poturnicka zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej oraz członkostwa w radzie nadzorczej Enei.

Jak poinformował w komunikacie zarząd Enei, 4 stycznia wpłynęła do spółki rezygnacja Izabeli Felczak-Poturnickiej z funkcji przewodniczącej rady nadzorczej oraz członkostwa w radzie nadzorczej Enei z dniem 5 stycznia 2021 r. ( funkcję przewodniczącej pełniła od 20 marca 2020 r.)

Jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste, związane z nowymi obowiązkami służbowymi.

Na 7 stycznia 2021 r. zwołano posiedzenie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy Enei w programie zgromadzenia jest między innymi podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.

Do 4.01.2021 r. RN Enei pracowała w składzie: Izabela Felczak-Poturnicka (przewodnicząca), Roman Stryjski (wiceprzewodniczący), Michał Dominik Jaciubek (sekretarz), Mariusz Fistek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ireneusz Kulka, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka oraz Rafał Włodarski.(członkowie)

Wcześniejsze zmiany w RN Enea.


Powołanie IFP do RN Enea


Wiadomość tą wyświetlono 600 razy.