Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

Nowe stawki opłat dystrybucyjnych może wprowadzić dwóch z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enea Operator oraz Tauron Dystrybucja.

Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11, natomiast w taryfie Tauron Dystrybucja spadnie średnio o 1,5 proc. (1,7 proc. dla grupy G11).

Od 1 stycznia 2021 r. dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową . Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20 proc. (wzrost o ok. 15 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G11 zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6 do 7 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej.
Natomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron Sprzedaż wyniesie około 10 proc., tj. około 8 zł miesięcznie.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 r. i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez prezesa URE. Prezes URE publikuje zatwierdzone taryfy w Biuletynach Branżowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Źródło-CIRE.PL

Nowe ceny energii elektr. w 2021


Wiadomość tą wyświetlono 458 razy.