Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Luty 2023r.
Drukuj

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) na posiedzeniu 26 kwietnia br. przedstawiło uwagi do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – "W kierunku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz europejski model wzrostu".

W opinii Prezydium KK:
„należy dokonać głębokiej rewizji polityki klimatycznej UE i uczynić ją bardziej pragmatyczną wbrew postulatom przyspieszenia. Konieczna jest przemyślana i odpowiedzialna strategia osiągania neutralności klimatycznej, a nie przyspieszenie za wszelką cenę”.

Oznacza to, że:

„konieczne są działania pozwalające na wykorzystanie zasobów własnych UE jak choćby węgla” – czytamy w opinii.
Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła uwarunkowania społeczne i gospodarcze w Europie. Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej priorytetem musi być równowaga pomiędzy troska o klimat i środowisko naturalne, a bezpieczeństwem energetycznym obywateli krajów UE. Ważne jest również możliwie szybkie uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersyfikację kierunków importu oraz zmiany technologiczne.

Jak czytamy w dokumencie: „w tej nowej sytuacji Unia powinna wykorzystać swoje partnerstwa międzynarodowe, aby połączyć siły w obliczu wspólnych wyzwań i działań na rzecz pokoju i stabilności oraz międzynarodowego porządku opartego na zasadach i skutecznego multilateralizmu. Skoordynowana reakcja Unii i jej partnerów międzynarodowych na inwazję na Ukrainę pokazuje, w jaki sposób Unia może działać, aby osiągnąć te cele”.


Ponadto na posiedzeniu Prezydium KK poparło Rezolucję Energetyczną 2022 przyjętą podczas Konferencji Silesia 2030, podpisaną 24 kwietnia 2022 roku w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach.

Źródło Tysol.PL

 


Wiadomość tą wyświetlono 580 razy.