Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Luty 2023r.
Drukuj

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski spotkali się Członkowie Oddziału Terenowego Krajowego Stowarzyszenie Energetyków „NAZARET” ( OTKSE ). Głównym celem zebrania było wybranie władz Stowarzyszenia na następną pięcioletnią kadencję. Na 31 członków KSE  w zebraniu wyborczym uczestniczyło 17.

Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz sprawach proceduralnych przystąpiono do realizacji przyjętego programu:

1. Sprawozdanie z działalności OT KSE. Przewodniczący OT Czesław Szablewski w imieniu Zarządu OT zdał sprawozdanie z działalności za okres od 2017 r.

2.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (KR) OT KSE. Przewodniczący KR Jan Kos przedstawił wyniki kontroli działalności OT KSE za okres do 31 grudnia 2022 r.  i w imieniu KR zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi OT KSE.

3.Przyjecie sprawozdań Prezydium i Komisji Rewizyjnej OT KSE. Po krótkiej dyskusji stosownymi uchwałami przyjęto oba sprawozdania.

4.Wybory władz OT KSE na Kadencję 2022-2027:

-Wybór Przewodniczącego OT KSE . W tajnych wyborach na funkcję Przewodniczącego ponownie wybrano-Czesława Szablewskiego

-Przyjęcie uchwał porządkowych. Członkowie OT pojęli decyzję co do liczebności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OT KSE.

-Wybory Zarządu OT KSE. W tajnych wyborach do Zarządu zostali wybrani: Broszko Leszek, Kaczmarek Eugeniusz, Kępiszak Mariusz, Starzyński Sławomir, Zych Grażyna.

-Wybory Komisji Rewizyjnej OT KSE. W tajnych wyborach do KR zostali wybrani:-Dąbrowska Teresa, Halasz Anna, Kos Jan.

-Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów KSE „NAZARET”. W tajnych wyborach wybrano następujących Delegatów: Kępiszak Mariusz, Kos Jan, Zych Grażyna.

-Przyjęcie planu działalności OT KSE na 2022 r. Przew. Cz. Szablewski zapoznał zebranych z planem działalności na 2022 r. Plan został przyjęty jednogłośnie.

Wspólna modlitwa zakończyła wyborcze spotkanie Członków  OT KSE.

Gratulujemy wszystkim wybranym władzom OT KSR oraz życzymy owocnej działalności w nowej kadencji.

Wcześniejsze spotkania KSE

Wybory KSE 2017


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 641 razy.