Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Luty 2023r.
Drukuj

Enea udzieliła gwarancji korporacyjnej na rzecz J.P. Morgan za zobowiązania spółki zależnej Enea Trading do kwoty 300 mln USD. Zobowiązania obejmują wierzytelności pieniężne z tytułu transakcji terminowych związanych z uprawnieniami do emisji CO2, zawieranymi przez spółkę zależną.

Jak podano, w związku z udzieleniem gwarancji korporacyjnej, Enea oraz jej spółka zależna zawarły także umowę porozumienia, regulującą w szczególności formę zabezpieczenia zobowiązań spółki zależnej wobec Enei, a także wynagrodzenie dla Enei z tytułu udzielenia gwarancji.

Źródło-CIRE.PL

 


Wiadomość tą wyświetlono 578 razy.