Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 31 Marzec 2023r.
Drukuj
8.12.2022. Solidarność rozmawia z rządem .
Dodano: 8 Grudzień 2022r. 10:42

                                               

2 grudnia 2022 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wydał Zarządzenie o powołaniu roboczego zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Prace nad takim rozwiązaniem ruszyły po zawieszeniu organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Marszu Godności

Współprzewodniczącymi zespołu zostali: ze strony rządowej szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, z ramienia Solidarności członek Prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny za dialog społeczny Henryk Nakonieczny. 

Poza tym zespół tworzą pozostali członkowie po jednym przedstawicielu z poszczególnych ministerstw. Grupę negocjacyjną z ramienia związku tworzą: Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej ds. branż, Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, Edyta Odyjas – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wojciech Ilnicki – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, Andrzej Kuchta – członek Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, Bogusław Hutek – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, Jarosław Grzesik – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii    i gazu

   2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.

   3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian

    systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem

    oświaty.

   4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

   5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub      

     niebezpiecznych z płacy minimalnej.

   6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.

   7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.

   8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe

     oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.       

         Pełny Tekst Zarządzenia

 

      Poprzednie spotkanie

   

   

   

   

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 910 razy.