Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

MZZP GK Enea skierował do poznańskiej prokuratury zawiadomienie o pełnieniu przestępstwa przez zarząd Enei w związku z naruszaniem praw pracowniczych poprzez odmowę wszczęcia sporu zbiorowego. Związkowcy napisali tez do KNF, NIK i MSP.
Sprawa dotyczy porozumienia z końca czerwca 2007 roku pomiędzy stroną związkową i zarządami Enei i Enei Operator. Zgodnie z nim część pracowników Enei otrzymała bezpłatny urlop, a jednocześnie została zatrudniona w Enea Operator. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mający prawo do bezpłatnych akcji pracowniczych, których okres zatrudnienia w Enei nie gwarantował im otrzymania maksymalnej liczby akcji spółki zostali w niej zatrudnieni, aby w wyniku przejścia do Operatora nie stracili na tej operacji. Przebywający na urlopie bezpłatnym pracownicy Enei pracujący obecnie w Enei Operator, dzięki temu rozwiązaniu brali też aktywny udział w wyborze kandydatów do RN Enei, a przechodząc na emeryturę otrzymywali świadectwa potwierdzające pracę w Enei.
Jednak jak twierdzą związkowcy po jakimś czasie zarząd Enei przestał się wywiązywać z tego porozumienia, twierdząc że jest ono nie zgodne z prawem. Według relacji strony związkowej odmówiono między innymi odchodzącym na emeryturę pracownikom wydania świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie w Enei oraz prawa do części akcji.
W sytuacji nie wywiązywania się przez zarząd Enei z porozumienia, związkowcy wystąpili 13 kwietnia br. w ustawowym trybie sporu zbiorowego z żądaniem zaprzestania naruszania postanowień porozumienia.

Pełna treść artykułu-kliknij tutaj.
Wiadomość tą wyświetlono 3011 razy.