Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 31 Marzec 2023r.
Drukuj

Enea dokonała oceny wpływu zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej i zidentyfikowała w segmencie obrotu potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w 2023 r., którą szacuje na ok. 400 mln zł. Może to skutkować zawiązaniem rezerwy

"Enea zamierza w najbliższym czasie złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zmianę wysokości taryfy dla energii elektrycznej" - poinformowała spółka w sobotę w komunikacie.

"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym" poinformował Urząd. Jak wskazał, zatwierdzono taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) i, w tym roku wyjątkowo, jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

Enea podała, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla zespołu grup taryfowych G na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

"Prezes URE zatwierdził cenę sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla ENEA S.A., na poziomie średnio 1 050,58 zł za MWh, po uprzedniej korekcie in minus wysokości Taryfy określonej w pierwszym złożonym przez Emitenta wniosku w tej sprawie, wprowadzonej w odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE" - poinformowała spółka.

Dodała, że zatwierdzona taryfa jest wyższa w porównaniu do analogicznej taryfy obowiązującej w roku 2022, "jednak jej wysokość nie pokrywa w pełni szacowanych przez spółkę, na podstawie już zawartych kontraktów oraz wyceny otwartej pozycji, uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej. W związku z powyższym Emitent dokonał oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikował w segmencie obrotu potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, która według stanu na dzień 17 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 400 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022" - wyjaśniła.

Źródło-CIRE.PL

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 575 razy.