Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się by rozmawiać o zgłoszonych żądaniach płacowych. Strona pracodawcy przedstawiła wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  Następnym tematem zgłoszonym  przez stronę pracodawcy było ustosunkowanie się do pisma  pracowników OD Szczecin w sprawie waloryzacji składki na PPE złota jesień, Temat ten wymaga   dodatkowych analiz, które zostaną przedstawioną na następnym spotkaniu. Temat delegowania etatowych członków związku do wykonywania sowich statutowych działań związkowych to następny temat zgłoszony przez stronę pracodawcy .Wreszcie po kilku godzinach dyskusji nad tematami zastępczymi przystąpiono do dyskusji nad najważniejszymi tematami spotkania t,j. polityką płacową w Enea Operator. Zarząd Operatora nie był w stanie ustosunkować się do zgłoszonych żądań , co spotkało się z ostrą reakcją związków  , które wystąpiły na piśmie ze stosownymi żądaniami. Po krótkiej dyskusji pozostałe związki w Enea Operator poparły żądania NSZZ Solidarność oraz przystąpiły do sporu zbiorowego. Związki zwróciły się o ustalenie terminu rokowań w trybie sporu zbiorowego. Zarząd odpowiedział ,że ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych żadań.  


Wiadomość tą wyświetlono 1558 razy.