Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

W Poznaniu obradowała Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność ENEA.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania członkowie MK przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zabrania. Ważniejsze tematy poruszane podczas zebrania:

1-Informacja o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy  z Poznania  w GK Enea. Niestety PIP nie podjęła tematyki łamania zawartych porozumień(nie zaliczanie pracy w Operatorze do stażu akcyjnego) oraz nie wywiązywania się przez pracodawcę ze swoich podstawowych obowiązków (nie wydawanie świadectw pracy przez ENEA S.A. od lutego 2010).

2-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy-podsumowano  akcję wyborczą  oraz omówiono odwołania jakie wpłynęły do Głównej Komisji Wyborczej.

3-Regulamin podziału akcji pracowniczych Enea S.A.- przedstawicielom związku , którzy będą spotykali w w/w sprawie udzielono wytycznych do reprezentowania stanowiska związku.

4-Spory zbiorowe w Enea S.A. Operator- Zarządy Operatora nie uznają sporów. Upoważniono Prezydium MK do zawiązania Komitetu Protestacyjno- Strajkowego oraz opracowania harmonogramu akcji protestacyjnej do strajku generalnego włącznie.

5-Aneks do ZUZP- upoważniono członków Prezydium do opracowania aneksu zapewniającego powrót do pracy pracownikom ,którym  ZUS negatywnie rozpatrzył wniosek o wcześniejszą emeryturę.

6-Wypoczynek dzieci w sezonie 2010 –należy podjąć działania w celu rozszerzenia listy uprawnionych organizatorów wypoczynku dla dzieci.

 


Wiadomość tą wyświetlono 1467 razy.