Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

W związku z lekceważącym stosunkiem Zarządów ENEA S.A. i ENEA Operator sp. z o.o. wobec zgłaszanych przez związki zawodowe żądań opartych o zawarte porozumienia zbiorowe, w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa pracy, Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” ENEA w dniu 17 maja 2010r przekształca się w Komitet Protestacyjno – Strajkowy

Do zadań Komitetu Protestacyjno – Strajkowego należeć będzie  w szczególności:

wyegzekwowanie respektowania zawartych porozumień zbiorowych, spowodowanie spełnienia wszystkich zgłoszonych przez stronę związkową żądań, ustalenie szczegółowego harmonogramu działań związkowych, koordynowanie ustalonych akcji protestacyjnych.

Do udziału w pracach Komitetu Protestacyjno – Strajkowego zapraszamy wszystkie organizacje związkowe w GK Enea.

Komunikat Komitetu Strajkowego-klknij tutaj

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1590 razy.