Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

Dębno gościło członków Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Po przyjęciu protokołu z 27.04.2010  przyjęto w szeregi naszej organizacji kolejnego członka. Następnie wysłuchano  sprawozdania z działalności oraz przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana podczas zebrania:

1-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Operator-Zarządy nie uznają sporów zbiorowych .

Członkowie KP popierają działania Komitetu protestacyjno strajkowego i czynnie poprą wszystkie formy protestu ogłoszone przez Komitet protestacyjny. Podjęto działania w celu organizacji wyjazdu na manifestację do Poznania w drugiej połowie czerwca 2010.

2-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy –podsumowano akcję wyborów oraz zapoznano się z odwołaniami jakie wpłynęły do Głównej Komisji Wyborczej.

3-Sytuacja w spółkach Energotrans, Energobud, Energomiar- Pracodawcy prowadzą ukrytą restrukturyzację bez powiadamiania strony społecznej o swoich planach. Jest to kolejny przykład łamania zawartych porozumień oraz kolejny powód do protestu.

4-Pomoc powodzianom-Przekazano kwotę 1000 zł na pomoc osobom poszkodowanym przez tegoroczną powódź oraz  postanowiono przeprowadzić kwestę wśród pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

5-Imprezy organizowane przez związek –Omówiono aktualny stan przygotowań do zorganizowania spływu kajakowego Drawa 2010 oraz wycieczki zagranicznej do Tunezji.

6-Wyjazd na uroczystości Beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki- Warszawa 6 czerwiec 2010.

Komisja postanowiła sfinansować wyjazd dla  osób które wezmą udział w tych uroczystościach.

7-Obchody XXX- lecia NSZZ Solidarność-Podjęto decyzję o  zorganizowaniu Nadzwyczajnego Okolicznościowego Zjazdu Delegatów w  Zdroisku w drugiej połowie września 2010.

8-Zapomogi –udzielono jednej zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji Podzakładowej doszło do otwartego spotkania z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Tematyka spotkania pokrywała się z tematyką zebrania KP uzupełniona o tematykę związaną prywatyzacją ,akcjami pracowniczymi oraz działalnością socjalną.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1797 razy.