Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

Delegaci z całego kraju  spotkali się w Baranowie k/Poznania by wybrać władze Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014. Na ogólną liczbę Delegatów 79 w Zjeździe uczestniczyło 72.  Dotychczasowa Przewodnicząca Barbara Stefaniak-Gnyp złożyła sprawozdanie z działalności Rady SKE w minionej kadencji oraz podziękowała wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w pracach Rady SKE. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego .

W tajnych wyborach przewodniczącym SKE NSZZ Solidarność na kadencję 2010-2014 wybrany został Roman Rutkowski z Gdańskiej ENERGI.

Wybory Rady SKE to następny punkt Zjazdu. Do 32 osobowej Rady SKE wyszło 6 przedstawicieli ENEA: T.Dachowski, K.Gonerski, M.Boiński, R.Jusis, D.Caban, M.Szarata.

Do  5 osobowej Komisji Rewizyjnej SKE  wybrano T.Mikłosza z ENEA. Delegatami na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  z ENEI wybrano :T.Dachowski, R.Jusis, D.Caban, K.Słabolepszy.

Ukonstytuowanie Rady SKE ( wybór członków Prezydium SKE) nastąpi na pierwszym roboczym posiedzeniu nowo wybranej Rady SKE.

Delegaci przyjęli zmiany do Regulaminu SKE  oraz  zapoznali się z sytuacją w poszczególnych grupach energetycznych. Podniesiono składki na SKE oraz przyjęto stanowisko popierające akcje protestacyjno strajkowe prowadzone w grupach ENERGA oraz ENEA. Zaapelowano do członków Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych wchodzących w skład SKE o czynne poparcie tych działań.

Więcej zdjęć-Menu-Galeria Zdjęć-Sekcja Krajowa Energetyki.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 4272 razy.