Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 26 Luty 2021r.
Drukuj

 

Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu spotkali się Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Tematyka poruszana podczas zebrania:

-Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki –omówiono przygotowania do wyjazdu na uroczystości w Warszawie 6.06.2010 r.

-Współpraca przygraniczna-omówiono odbyte oraz planowane seminaria w ramach projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników”.

-Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność- Przew. ZR J. Porwich zdał relację z ostatniego posiedzenia KK.

-Odznaczenia i medale dla członków związku-powołano Kapitułę Honorową której celem będzie przygotowanie imiennych wniosków do wyróżnień dla zasłużonych działaczy NSZZ Solidarność.

-XXX lecie NSZZ „S”- powołano Komitet Organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia obchodów rocznicowych związku.

-Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego-zapoznano się z proponowanymi zmianami do regulaminu. Decyzję w tej sprawie postanowiono przekazać nowemu ZR.

-Wybory na nową kadencję-Regionalna Komisja Wyborcza zdała relację z przebiegu wyborów w zakładach pracy. Zapoznano się z projektem sprawozdania z działalności jekie przedstawi Przew. ZR na WZD 21 czerwca 2010 r.

-Finanse –członkowie ZR przyjęli sprawozdanie finansowe za działalność w 2009 r.

-Sprawy różne-Omówiono planowane na czerwiec szkolenia oraz seminaria:8-10-Wrocław, 11-12-Frankfurt, 17-18-Płoty,18-19-Łagów.  Wybory w ”Hartwig „-po raz kolejny zapoznano się z trudną sytuacją byłego przew. związku w tej firmie. Sprawa znalazła się w Sądzie Pracy.

Na zakończenie ostatniego w tej kadencji posiedzenia członkowie ZR Gorzów zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Więcej zdjęć- Galeria zdjęć-Zarząd Regionu Gorzów Wlkp.

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1584 razy.