Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 06 Lipiec 2020r.
Drukuj

 

Na wakacyjnym posiedzeniu Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność spotkali się członkowie tego gremium. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania Prezydium ZRG przedstawiło relację z  odbytych posiedzeń .Po krótkiej dyskusji postanowiono ,że od następnego posiedzenia szczegółowe sprawozdanie z działalności pomiędzy posiedzeniami ZRG  będzie składał Przew. J. Porwich.

Tematyka poruszana na posiedzeniu ZRG:

-Manifestacja Stoczniowców w Szczecinie-18.VIII.2010. Szczegóły zostaną przesłane droga elektroniczną do Komisji Zakładowych .Autokary dla osób chętnych wzięcia udziału w manifestacji zabezpieczy ZRG.

-Msza święta w intencji powrotu do zdrowia działacza związkowego z naszego regionu odbędzie się  w Rokitnie 12.08.2010 o godz. 18.00

-Powstanie nowej Organizacji związkowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

-Obchody XXX lecia związku w Regionie Gorzowskim. Komitet Organizacyjny obchodów przedstawił plan obchodów:- odznaczenia dla zasłużonych dla NSZZ Solidarność, -Koncerty „Eksplozja Solidarności”-27.08.2010, Wystawa „Karnawał Gorzowskiej Solidarności”-31.08.2010. Msza Święta –Katedra -31.08.2010-18.00 , Okolicznościowy Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność ZRG -17.09.2010 w EC Gorzów. Bal XXX-lecia-17.09.2010.Szczegółowy program obchodów zostanie rozesłany do Komisji Zakładowych. Omówiono także plany obchodów w poszczególnych organizacjach związkowych  w regionie.

-Zakup materiałów promocyjnych związku. O sfinansowanie : banerów ,flag, koszulek, czapeczek, balonów zwrócono się do Fundacji Solidarności.

-Sytuacja w zakładach pracy w regionie . Zapoznano się z faktami łamania prawa w BAMIE i ENEI. Zwrócono uwagę na bierną postawę Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp.Omówiono protesty pracowników sfery budżetowej w związku z planami Rządu zamrożenia płac.

-Wstępną analizę płacenia składek przedstawił Skarbnik-W. Rusakiewicz. Temat ten zostanie szczegółowo przedstawiony na następnym posiedzeniu ZRG-8.09.2010.

- „Biały Krzyż” w Parafii na ul. Żeromskiego. Podjęte zostaną działania celem odnowienia Krzyża wraz z tablicą pamiątkową.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1388 razy.