Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 06 Lipiec 2020r.
Drukuj

 

Do kolejnego etapu procesu sprzedaży akcji Enei Ministerstwo Skarbu zakwalifikowało pięciu potencjalnych inwestorów. Nie sprawdziły się wcześniejsze przewidywania mediów, że do kolejnej tury przejdą francuskie firmy EDF i GDF Suez.
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym 28 czerwca, w wyniku negocjacji wyłoniony zostanie inwestor, z którym MSP zawrze umowę zobowiązującą go do kupna wszystkich zbywanych przez Skarb Państwa akcji spółki. Przedmiotem negocjacji będzie również zobowiązanie inwestora do nabycia akcji od uprawnionych pracowników po cenie nie niższej niż cena za akcje Spółki należące do Skarbu Państwa.

 Z dotychczasowych informacji „Parkietu” uzyskanych od osób zbliżonych do transakcji wynika, że to właśnie GDF i EDF złożyły najlepsze oferty cenowe i mogą być liderami w dalszych rozmowach.

Poniżej obecność Francuzów w Polsce oraz wyniki Finansowe. 

Więcej na:

http://www.rp.pl/artykul/5,526326.html


Wiadomość tą wyświetlono 2189 razy.