Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 05 Lipiec 2020r.
Drukuj

 

W Poznaniu po wakacyjnej przerwie spotkali się członkowie Międzyzakładowej Komisji  NSZZ  Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności prezydium przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Tematyka zabrania:

-Prywatyzacja ENEA- członkowie MK z dezaprobatą przyjmują działania Ministerstwa Skarbu Państwa .Prowadzony proces nie ma nic wspólnego z prywatyzacją skoro większość zainteresowanych kupnem pakietu większościowego ENEI to koncerny energetyczne  , których właścicielem są państwa zachodnie. Model prywatyzacji przyjęty przez MSP nie zakłada wynegocjowanie Pakietu inwestycyjnego – zapewniającego inwestycje w  Enei oraz Pakietu Socjalnego –zapewniającego niepogorszenie warunków pracy dla pracowników . Taki model „prywatyzacji” jest nie do przyjęcia i stanowi jeden z punktów prowadzonej akcji protestacyjno-strajkowej. Zebrani  jednogłośnie przyjęli w tej kwestii stanowisko .

-Spory zbiorowe w Enea-pomimo powołania 17 maja 2010 Komitetu Protestacyjno- Strajkowego oraz manifestacji w Poznaniu 2 lipca 2010 w , której wzięło udział około 1000 pracowników nie widać zmiany postępowania pracodawców. Zarząd Operatora mimo bardzo dobrych wyników finansowych nie chce podzielić się tymi wynikami z Załogą. Postępowanie Zarządu Operatora jest tym bardziej bulwersujące że sami otrzymują nagrody po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu w dniu 15 września 2010 referendum strajkowego w celu poznania opinii załogi w tej sprawie. Treść pytania referendalnego opracuje Prezydium MK , oraz zaprosi do prowadzenia wspólnej akcji pozostałe związki zawodowe działające w Enea.

-Łamanie prawa pracy przez pracodawców- Korespondencję  jaką ostatnimi czasy otrzymujemy od Zarządu Enea stanowi jawne łamanie prawa pracy.  Nie uznawanie struktur związkowych , nie zwalnianie wybranych władz Komisji Podzakładowych na zebrania związkowe, próby przeniesienia siedzib związków ,  kwestionowanie ochrony związkowej, wpisują się w scenariusz konfrontacji przyjęty przez Zarządy. Tylko zaostrzenie akcji protestacyjnej może spowodować zmianę tej sytuacji.

- Akcje pracownicze-kolejny przykład złamania prawa przez Zarząd Enea. Samodzielny  podział  uprawnionych do akcji na poszczególne grupy stażowe  stanowi złamanie Rozporządzenia MSP. Rozporządzenie mówi o uzgodnieni tego podziału ze stroną związkową. Właściciel –MSP nie zareagował na złamanie prawa dlatego teraz pozostaje składanie pozwów do Sądów.

-Świadczenia medyczne –zapoznano się z opinią Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania tych świadczeń. Każdy pracownik , który skorzysta z takiego świadczenia będzie miał pobrany należny podatek.

-Majątek socjalny- wobec braku woli pokrywania  części kosztów utrzymania naszych ośrodków wypoczynkowych przez stronę pracodawców przyszłość tych ośrodków jest zagrożona. Aktualnie prowadzony jest proces łączenia spółek socjalnych , jednak  bez zmiany postępowania pracodawców los ośrodków wydaje się być przesądzony.

-Restrukturyzacja –Program ENEA 2010 +. Pomimo braku jakichkolwiek uzgodnień ze stroną związkową program restrukturyzacji jest prowadzony . Pierwszą ofiarą tego programu ma być Załoga EWIN-u , która ma być przyłączona do Energobudu. Załoga EWIN w referendum zdecydowanie wypowiedziała się przeciwko takim planom. Jednak Zarząd Enea  nie planuje konsultować ani przekonywać do swojego planu kogokolwiek i realizuje swoje plany.

-Rekrutacja wewnętrzna- zapoznano się ze zmianami w planach rekrutacji wewnętrznej –ZL-1 i upoważniono członków Prezydium do podpisania w/w dokumentu.

-Regulamin Pracy-Zapoznano się ze zmianami  jakie zostały naniesione i uzgodnione ze strona społeczną. W Oddziale Dystrybucji  Gorzów Gorzów Wlkp.  nie zaszły żadne zmiany.

-Sprawa łamania prawa w Eneargobud O/Sczcecin- zapoznano się z faktami łamanie i naginania prawa w stosunku do personelu sprzątającego zatrudnionego w Szczecinie. Upoważniono Prezydium do zgłoszenia sprawy odpowiednim organom.

-Szkolenia oraz skierowania na studia- obecnie nie ma woli pracodawców do realizowania tego typu świadczeń na rzecz pracowników.

-Koszty transportu na manifestację 2 lipca 2010 – Do końca września temat ma być załatwiony zgodnie z ustaleniami z 15 lipca 2010.

Stanowisko w/s prywatyzacji Enea-kliknij tutaj

Treść pytania freferendalnego-kliknij tutaj

Biuletyn strajkowy-kliknij tutaj

Powody protestu-kliknij tutajWiadomość tą wyświetlono 1929 razy.