Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 06 Lipiec 2020r.
Drukuj

 

W Międzychodzie na pierwszym po wakacjach posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z działalności w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne dwie osoby. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka zebrania:

-Akcja protestacyjno-strajkowa- omówiono przygotowania do przeprowadzenia 15 września referendum strajkowego na terenie działania Enea Operator.

-Prywatyzacja Enea-zapoznano się ofertą sprzedaży przygotowaną przez MSP oraz inwestorami zainteresowanymi kupnem ENEA S.A. Prywatyzacja bez pakietu inwestycyjnego i socjalnego jest nie do przyjęcia i stanowi jeden powodów akcji akcji protestacyjnej.

-Akcje pracownicze-Zarząd ENEA złamał prawo sam podzielił akcje i rozpoczął procedurę udostępniania akcji pracowniczych. Omówiono zasady działania rynku kapitałowego z którego wynika konieczność założenia rachunku papierów wartościowych przez każdego uprawnionego do akcji pracowniczych. Pozwy do Sądów dla tych , którzy zechcą się odwoływać od sposobu podziału akcji oraz nie zaliczenia stażu w Operatorze do stażu akcyjnego są przygotowywane przez prawników.

-Budżet związku – omówiono aktualny stan budżetu naszej organizacji , wydatki jakie  poniesiono w związku z organizacja obchodów  XXX-lecia naszej organizacji oraz omówiono ewentualne wydatki jakie zostaną poniesione w tym roku.

- Obchody XXX –lecia NSZZ Solidarność. Wysłuchano relacji z XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów , który odbył się 30.08.2010 w Gdyni oraz uroczystości  jakie odbyły się 31.08.2010 r. w Gorzowie Wlkp. Omówiono przygotowania do uroczystych obchodów XXX lecia naszej organizacji jakie odbędą się 16 września w Zdroisku .

 Po zakończeniu zebrania członkowie członkowie Prezydium KP spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Tematyka otwartego spotkania z załogą  w większości pokrywała się z tematyką zebrania Komisji Pozdzakładowej.


Wiadomość tą wyświetlono 1535 razy.