Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

 

Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. po raz pierwszy w nowej siedzibie  obradowała Komisja Podzakładowa z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania  oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Tematyka poruszana podczas zebrania:

1.Prywatyzacja Enea S.A.- omówiono aktualny etap prywatyzacji Enea ,przedstawiono inwestorów zainteresowanych kupnem  Enea S.A.

2.Akcja protestacyjno-strajkowa -przedstawiono formy protestu w związku z prowadzonym procesem prywatyzacji oraz łamaniem prawa przez Pracodawców.

3.Sprawy płacowe- zapoznano zebranych z efektami negocjacji płacowych z 22 września oraz 4 października 2010 roku. Przekazano uzgodnienia płacowe z Dyrekcją Naszego Oddziału.

4.Restrukturyzacja- omówiono prowadzony proces inkorporacji przez Energobud spółek EWiN i Energotrans. Przedstawiono plany Dyrekcji Oddziału Gorzów Wlkp. w zakresie dozorowania i sprzątania OD Gorzów.

5.Akcje pracownicze-zamieszanie jakie powstało w związku z uruchomieniem procesu udostępniania akcji  skłoniło KP do napisania  pisma do Zarządu Enea S.A. z powiadomieniem Komisji Międzyzakładowej Enea.

Pytania związane z procesem udostępniania akcji pracowniczych.

Uruchomiony w dniu 14 października 2010  proces udostępniania akcji pracowniczych w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz wcześniejsza akcja uświadamiania pracowników spowodowała wielkie zamieszanie oraz brak uzyskania wiarygodnych informacji dotyczących procesu udostępniania akcji oraz późniejszego etapu obrotu akcjami pracowniczymi.

W związku z tym prosimy o wiarygodną odpowiedź na następujące pytania:

-Czy możliwe jest zawarcie w umowie nieodpłatnego zbycia akcji sposobu rozdysponowania akcji uprawnionych osób na wskazany rachunek inwestycyjny w dowolnym banku ?

-Czy możliwe jest fizyczne przekazanie uprawnionej  osobie akcji bez deponowania ich w BRE Banku ?

-Dlaczego wybrano BRE Bank do realizacji procesu udostępniania akcji pracowniczych ,skoro ten bank ma największą prowizję maklerską oraz  nie ma biur maklerskich w Oddziałach Dystrybucji Gorzów Wlkp. i OD  Zielona Góra ?

-Czy prawdą jest ,że dopiero  od lutego 2012 roku potrzebny będzie rachunek inwestycyjny ?

- Czy jako współwłaścicielom należy się nam dywidenda w przypadku podjęcia decyzji przez WZA a jeżeli tak to  w jaki sposób będzie ona nam przekazana.

- Dlaczego pracownicy BRE Banku , którzy założyli rachunek inwestycyjny  naszym pracownikom  nie mogą jego zamknąć i  odsyłają  te osoby  do Poznania lub Szczecina ?

-Czy podpisanie umowy o nieodpłatnym zbyciu akcji jest jedynym dokumentem wymaganym do stania się akcjonariuszem Enea S.A. ?

-Czy przekazanie akcji przez BRE Bank na wybrany przez uprawnionego do akcji  rachunek inwestycyjny będzie nieodpłatne?

Prosimy o pilną odpowiedź .

 6.Sprawy różne wolne wnioski-udzielono jednej zapomogi losowej członkowi naszej organizacji oraz  poinformowano o Zabawie Andrzejkowej organizowanej przez Fundację dla Solidarności.

Odpowiedź Zarządu z 20.10.2010-Kliknij tutaj

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2104 razy.