Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 06 Marzec 2021r.
Drukuj

 

Wrocław -313 delegatów z całego kraju spotkało się  na 25 Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2010-2014 .Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Krajowej złożonego  przez dotychczasowego Przewodniczącego Janusza Śniadka oraz Przewodniczącego  Krajowej Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyborów szefa związku na nową kadencję.

Nowym przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" został  wybrany Piotr Duda, do tej pory szef śląsko-dąbrowskiej "S". Na  Piotra Dudę zagłosowało 166 delegatów zaś na  Janusza Śniadka 139. Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania delegaci owacjami na stojąco gratulowali  P.Dudzie, skandując na przemian: "Piotrek, Piotrek" i "Solidarność, Solidarność".  J.Śniadkowi sala również na stojąco podziękowała.P. Duda osobiście dziękował Śniadkowi za przewodniczenie związku w latach 2002-2010.

Politycy  powinni się uczyć jak po wyborach przekazuje się władzę.

Delegaci wybrali również 100 osobową Komisję Krajową oraz 15 osobową Komisję Rewizyjną. W przyjętych uchwałach i stanowiskach delegaci zobowiązali nowo wybrane władze związku do podjęcia skutecznych  działań mających na celu walkę z patologiami jakie panują w naszym kraju. Zjazd między innymi przyjął protest w sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych w procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w branży energetycznej. W przyjętym stanowisku delegaci zwrócili  również uwagę na nierzetelnych inwestorów występujących  w branży energetycznej. Zjazd przyjął również Uchwałę Programową.

Sylwetka P.Dudy.
W NSZZ Solidarność od 1980 r., kiedy zaczął pracę Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1981-83 jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w Syrii. Po skończeniu służby wojskowej wrócił do pracy w hucie. W 1992 r. został wybrany na przewodniczącego komisji zakładowej. Trzy lata później został wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Od 8 lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Od 1998 r. jest prezesem Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy - największej w regionie pozarządowej instytucji zajmującej się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci. Jest też członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Ma 48 lat. Mieszka w Gliwicach. Żonaty, ma dwoje dzieci: 25-letniego Marcina i 22-letnią Sabinę. Interesuje się sportem i muzyką.

Więcej zdjęć -kliknij tutaj     lub      tutaj

Uchwała programowa i przyjęte dokumenty-kliknij tutaj

Prezydium KK -kliknij tutaj

 


Wiadomość tą wyświetlono 2988 razy.