Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 27 Luty 2021r.
Drukuj

 

Dyrekcja Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , przedstawiciele Spółki Energobud oraz przedstawiciele związków zawodowych  z terenu działania OD Gorzów Wlkp. spotkali się w Centrali Oddziału. Celem  spotkania było uzgodnienia zasad przejścia pracowników Operatora zatrudnionych przy dozorowaniu i sprzątaniu do spółki Energobud Leszno Oddział w Gorzowie Wlkp. Wstępnie uzgodniono projekt porozumienia w w/w sprawie. Ewentualne poprawki można zgłaszać do 2.11.2010r. Porozumienie zakłada nie pogorszenie warunków pracy i płacy oraz utrzymanie dodatkowych uprawnień zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz zawartych porozumieniach.Planowany termin przejęcia pracowników to 1.12.2010

 


Wiadomość tą wyświetlono 1740 razy.