Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj
27.10.2010-Posiedzenie KM NSZZ Solidarność ENEA.
Dodano: 27 Październik 2010r. 17:38

 

 

W Poznaniu spotkali się członkowie  Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  na swoim comiesięcznym posiedzeniu. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka zebrania:

1.Przeszeregowania w Operatorze-podsumowano negocjacje płacowe zakończone podpisaniem porozumienia płacowego 4.10.2010. Wnioski-negocjacje zakończone naszą porażką należy z tej lekcji wyciągnąć wnioski na przyszłość.

2.Akcje pracownicze-proces udostępniania akcji pracowniczych został źle przygotowany dlatego prowadzi do wielu nieporozumień. Odnośnie nieprawidłowości w procesie udostępniania akcji pracowniczych  Prezydium zostało upoważnione do wystąpienia w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego.

3.Nie zaliczenie okresu pracy w spółkach zależnych do stażu akcyjnego-członkowie KM zbiorą listy pracowników ,którzy utracili akcje w wyniku nie zaliczenia stażu pracy w spółkach zależnych. Listy te zostaną przekazane Kancelarii Prawnej celem doprowadzenia do uzyskania rekompensat za utracone akcje.

4.Sprawy układowe –jednostronne interpretowanie zapisów ZUZP prowadzi do wielu patologii dlatego w najbliższym czasie dojdzie do spotkania stron układu i zinterpretowanie tych zapisów.

5.Restrukturyzacja-omówsiono proces przejęcia przez Energobud spółek EWiN i Energotrans. Pomimo sprzeciwu załogi EWiN proces ten jest już w sądach rejestrowych.

Postanowiono wystąpić do Zarządu Enea S.A. o zapoznanie przedstawicieli pracowników –związków  zawodowych ze Strategią ENEA 2010+.

6.Rozliczenie kosztów manifestacji z 2 lipca 2010. Pomimo podjętej uchwały przez MK sprawa nie została jeszcze zakończona.

7.Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki-zapoznano się z tematyką obrad SKE oraz planami prowadzenia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej  w energetyce.

8.Krajowy Zjazd Delegatów –wybory władz  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  na kadencję 2010-20014.Relację ze zjazdu  ,który odbył się we Wrocławiu przedstawił K.Gonerski


Wiadomość tą wyświetlono 1555 razy.